Nabrežina

Slovensko ime Nabrežina pomeni vas na robu, med Krasom in morjem; celotno območje v okolici vasi je prežeto z zgodovino; izkopavanja v Jami Pod Kalom, v Vlaški jami in v Previsu na Caharijevem svetu so namreč odkrila zanesljive vire o prazgodovini na Krasu. Kamen iz rimskega kamnoloma v Nabrežini je služil za izgradnjo Ogleja in nedavno tudi za  številne objekte v Trstu, na Dunaju in v Budimpešti ter celo v ZDA.

V Nabrežini je več zanimivih poslopij, ki ohranjajo značilne prvine kraške arhitekture; te stavbe lahko srečamo predvsem, če se spustimo po poti, ki vodi levo od glavnega nabrežinskega trga (če imamo pred sabo pročelje cerkve sv. Roka): zelo slikovit je na primer manjši trg, sredi katerega stoji vodnjak (štirno) krožne oblike, sezidan iz kamnitih apnenčastih skladov.

Če nadaljujemo po cesti, ki se spušča navzdol, in nato obrnemo na desno, bomo prišli do poslopij s hišnimi številkami 30, 31 in 32: v osrednjem delu bomo opazili zanimivo zgradbo, pokrito z dvojno strešino iz kamnitih škrl; dimnik je tipičen element starejše kraške arhitekture.
Če se sprehodimo po ozkih vaških ulicah, bomo srečali številne zgradbe, ki ohranjajo tipične prvine kraške arhitekture, kljub temu je veliko starih hiš prenovljenih.

Zanimiv detajl lahko nazadnje opazimo, če se od vaškega jedra pomaknemo v smeri Križa: čim zapustimo za seboj še zadnje hiše, pridemo do dveh stebrov ob robu ceste, ki sta bila postavljena v spomin na obisk cesarja Franca I v Trstu; dvignili so ju leta 1816 in označevala sta skrajno mejo mesta.