Slivno, ki je znano po svojem gradišču, je lepa in mirna vasica, prosojna in slikovita, posejana s pisanimi travniki in vinogradi, češnjami in pelargonijami, ki visijo z oken in teras. Za vas je značilna jama Pejca v Lazcu in znameniti Slivenski gradič, kjer so se zvrstile številne raziskovalne akcije, ki so omogočile odkritje številnih dragocenih najdb. V tej vasi, kot tudi v bližnjih vasicah, se še vedno občuti starodavno človeško vez s pristnim svetom. In prav zato na tem območju pojav izseljevanja ni bil tako močan in ni zadal nobenih protiudarcev. Kraški zaselek leži v objemu Krasa, če pa si dobro ogledamo okolico, lahko ob lepem vremenu pogled seže vse do Gradeža in Barbane. Oblika novih hiš je v vas prinesla modernost in udobnost, kakor koli pa imamo še veliko starih domov, značilnih za kraško okolje, s tipičnimi dvorišči in portali. Gre za svet, ki je do svoje zemlje zelo ljubosumen in močno navezan na svoje korenine.