Sporočamo, da obdobje parkiranja proti plačilu traja od 1. maja do 15. septembra.

 

Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine zadevajo območja iz leta 2006 in sicer Sesljanski zaliv ter parkirno površino na vozišču območja Belvedere v Sesljanu, na državni cesti št. 14.

 

V uradu Službe za javno premoženje (Nabrežina Kamnolomi, št. 25), je na razpolago "parking card", ki daje pravico do ZNIŽANE CENE PARKIRNINE v Sesljanskem zalivu.

 

Uradne ure
Pon.  od 9.00 do 13.00 ure in od 14.30 do 17.00 ure
Tor.    od 9.00 do 13.00 ure
Sre.   od 9.00 do 13.00 ure in od 14.30 do 17.00 ure
Čet.   od 9.00 do 13.00 ure   
Pet.   od 9.00 do 13.00 ure

 

 Omenjena kartica je povsem brezplačna in izdana s prispevkom Zadružne Kraške banke.

 

Za pridobitev omenjene kartice je potrebno predložiti sledeče dokumente:

osebno izkaznico;

prometno dovoljenje;

vlogo za izdajo kartice, ki je na voljo v spodnjem delu obvestila in v občinskih uradih

 

Vloga za parkirno kartico (.pdf) - ITA

 

TARIFE

A) Sesljanski zaliv

 rednaznižana
Parkirnina za uro1,20 euro0,90 euro
Dnevna parkirnina6,50 euro5,50 euro

B) Območje Belvedere

Dnevna parkirnina: 4,00 euro

Poldnevna parkirnina: 3,10 euro

 

SPLOŠNI POGOJI

Kartica “parking – card” daje pravico do znižane cene na območjih, kjer veljajo redne tarife;

Kartica je namenjena izključno osebam s stalnim prebivališčem v občini Devin Nabrežina;

Vsaka oseba s stalnim prebivališčem v občini ima pravico do dodelitve ene same kartice, čeprav je lastnik več vozil;

Vozilo, ki je navedeno v prošnji, mora biti v lasti enega izmed družinskih članov prosilca;

Kartico se lahko uporablja le za vozilo, ki je navedeno v prošnji;
Za uporabo kartice za druga vozila se nalaga denarna kazen, ki je predvidena za primere

"nenamestitve parkirnega listka";

Občina Devin Nabrežina si pridržuje pravico, da v primeru nepravilne uporabe (npr.: prodaje ali dajanje v najem osebam, ki nimajo pravice do kartice) ali ponavljajočih se kršitev pravil odvzame kartico in odgovarjajoče olajšave.;

Na osnovi zakonske uredbe št. 196/2003 "Zakon o varstvu osebnih podatkov" obveščamo prosilce, da bodo zbrani podatki obdelani in sicer tudi avtomatizirano, izključno za postopek pričujoče izjave ter da bodo omenjeni podatki lahko posredovani zunanjim subjektom, imena katerih so na razpolago zainteresiranim osebam. V zvezi z omenjeni podatki se priznavajo pravice, ki izhajajo iz omejene zakonske uredbe. Osebne podatke upravlja občina Devin Nabrežina.