Služba za odvoz embalaže

 

Kartonsko embalažo od trgovskih dejavnosti po naročilu Občine Devin Nabrežina podjetje ACEGAS-APS brezplačno prevzema od vrat do vrat in odvaža v posebne papirnice, kjer se lepenka reciklira.

Dnevi in urniki ODVOZA

Ob torkih in petkih od 13.ure dalje

Dnevi in urniki ODLAGANJA

Ob torkih in petkih do 12.30


NASVETI ZA UPORABNIKE

Embalažo morajo trgovci in obrtniki sploščiti, zavarovati z lepilnim trakom in odložiti na pločniku pred svojo trgovino, ne da bi pri tem ovirali prehod pešcev. Prepovedano je odlagati katere koli druge odpadke kot npr. plastične materiale, les, steklo, kovine itd. Odlaganje odpadkov je v deževnih in vetrovnih dnevih prepovedano, da bi ne oškodovali tretjih oseb.

Dodatne informacije dobite na št. ACEGAS-APS: