Komunalna služba

Vizija službe

Da bi ohranili čistejše in boljše okolje naših naselij, se občina Devin Nabrežina in podjetje ISONTINA AMBIENTE vsakodnevno zavzemata za izvajanje raznih dejavnosti, ki zajemajo zbiranje, prevažanje, odstranjevanje in predelavo odpadkov, čiščenje vozišč in druge usluge.

Za maksimalno optimizacijo te službe je zato potrebno tudi sodelovanje samih občanov, ki naj vestno upoštevajo navodila o pravilnem ravnanju z odpadki in na tak način prispevajo k ohranitvi okolja in spoštovanju svojega ozemlja ter sovaščanov.           

Dobro je vedeti, kaj je treba natanko storiti s posameznimi odpadki, saj pravilno ravnanje z odpadki vodi k ohranjanju čistoče v naseljih in k zagotavljanju višje kakovosti življenja, omogoča pa tudi varčevanje in marsikateri prihranek: vse temelji na prepovedi puščanja odpadkov na cesti!

ISONTINA AMBIENTE S.r.l.
34077 Ronchi dei Legionari (GO) – via Cau de Mezo, 10

Per informazioni, richieste di intervento e segnalazioni, sono disponibili
 il Numero Verde Aziendale  800.844.344  (chiamata gratuita)
e l'indirizzo email
segreteria@isontinambiente.it


Inoltre è possibile interrogare le FAQ al seguente indirizzo: http://www.isontinambiente.it/faq

Odpadki

Kompostiranje

Storitve

Novice

Predpisi

 

Povezave:

Ministrstvo za okolje

Apat

Legambiente

Conai

Zadruge za predelavo

Comieco

Coreve

Corepla

Cial

Rilegno

Razno

La nuova ecologia