Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Pravilnik o kanalizaciji

  Regolamento_di_fognatura_01.pdf102 K

  Pravni okvir

  1. Pravilnik o kanalizaciji, sprejet s sklepom ob. sveta 304 z dne  17.10.1986

  2. 31., 32., 33. in 34. člen deželnega zakona št.2 z dne 22.02.2000;

  3. Zakon št. 152 z dne 11. maja 1999 in sledeče spremembe in dopolnitve;
  4. Zakon št. 258 z dne 18 agosto 2000;
  5. Sklep Medministrskega odbora z dne 4. februarja 1977:
  6. Sklep Medministrskega odbora z dne 8. maja 1980;
  7. DZ št. 45 z dne 13. julija 1981;
  8. DZ št. 46 z dne 31. oktobra 1986;
  9. Zakon št. 36 z dne 5. januarja 1994;
  10. Splošni sanacijski načrt voda U.P.D.V. št. 0384/Pred. z dne  
  23. avgusta1982;
  11. DZ št. 52 z dne  19 novembre 1991;
  12. Zak. Ur. št. 267 z leta 2000;
  13. D.P.R. št. 470 z dne 8. junija 1982 "kopanju namenjene vodne površine" in sledeče spremembe in dopolnitve;
  14. Zakon št. 689 z dne 24. novembra 1981 in sledeče spremembe in dopolnitve.
  15. K.O. št. 1235 z dne 27. julija 1934 (od 218. člena dalje)
  16. Zak. Ur. 285/'1992 Novi prometni zakonik in izvedbeni pravilnik U.P.D. št. 495 z dne  16.12.1992;
  17. Ur. Ministrstva za zdravstvo z dne 5. julija 1975 "Temeljni higiensko-sanitarni pogoji bivalnih prostorov";
  18. od 216. do 223. člena K.O. z dne 27. julija 1934, št. 1265 Prečiščena zakonodaja na področju zdravstva;

  19. 22. člen DZ št. 7 z dne 26.02.2001 Domače odpadne vode, ki ne odtekajo v javno kanalizacijsko omrežje.
  20. Resolucija Ministrstva za finance, Oddelek za prihodke št.96/E z dne 27.6.2001

  21. Resolucija Ministrstva za finance, Oddelek za prihodke št.109 z dne 5.7.2001