Služba za javno kanalizacijo

 

Navodila za priključitev objekta na občinsko kanalizacijo.

Vlogo za prijavo o začetku del je potrebno predložiti Službi za storitve na ozemlju [D.I.A. 80. člen D.Z. 52/'91] na osnovi predvidenih obrazcev:

Prijava o začetku del, Tehnično poročilo o skladnosti in Preglednica naselitve uporabnikov na posameznih stanovanjskih ali drugih območjih

Prijavi o začetku del je potrebno priložiti potrdilo o plačilu zneska v višini € 102,26.-  za "fiksne pristojbine priključitve", pri občinski zakladniški službi Banca Antoniana Popolare Veneta C.C.b. 10010X  - ABI. 5040 - CAB. 364604, z navedbo imena in priimka uporabnika oz. plačnika in številko uradnega postopka.

Ob zaključku del je potrebno predložiti vlogo za izdajo dovoljenja za odvajanje odpadnih voda in priložiti tehnično potrdilo o pregledu, ki ga izda usposobljeni tehnik, ki je sledil izvajanju del.

Vloga za izdajo dovoljenja za odvajanje odpadnih voda, Tehnično potrdilo o pregledu

V skladu s Pravilnikom o upravnem postopku, spremenjenim s sklepom občinskega sveta št. 29 z dne 29.04.1998, mora biti dovoljenje za odvajanje odpadnih voda izdano v teku 90 dni od datuma predložitve te vloge.

 

Ostala dokumentacija in pravilniki

 

Uradne ure za informacije in pojasnila

O.E. Služba za storitve na ozemlju:

Od ponedeljka do petka: 9.00 - 12.00 

Ponedeljek in sreda tudi: 15.00 - 17.00 

Modulistica per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica