Katrna pejca

Ogromna odprtina, ki meri 20x15m in omogoča vhod v znamenito jamo, se nahaja na desni strani steze, ki pelje k Frnaži blizu Šempolaja. Tako Moser kot Perko – ki sta vodila prva izkopavanja, menita, da je to arheološko najdišče eno izmed najbogatejših na tržaškem Krasu. Najdbe iz rimske dobe, med katerimi je nepoškodovana amfora, so odkrili tudi v votlini, ki se nahaja nad velikim obodom in do katere pridemo samo z umetnimi pripomočki. V 20. letih prejšnjega stoletja je to območje sistematično raziskoval A. Degrassi ob pomoči Battaglie; rezultati so izpostavili bogate rimske najdbe, med katerimi so odkrili tudi prazgodovinski ročaj in človeško piščal. Leta 1975 je Služba za ohranjanje arheološke dediščine v Trstu odkrila druge predmete še zlasti v rimski plasti, ki poleg tega da ponuja ostanke amfor in drugih posod, razkriva tudi pohodno površino z valjastimi odprtinami, namenjenimi drogovom, ki so bili verjetno del ograje, ki je služila pastirjem, ki so si takrat prav tam uredili zatočišče. V drugih plasteh pa so odkrili predmete od obdobja gradišč do najzgodnejšega mezolitika, z izjemo obdobja neolitika, čigar najdb niso odkrili v nobenem delu jame. Zanimivo je morda odkritje dobro ohranjene človeške čeljusti, ki jo danes hrani jamarsko društvo »XXX Ottobre«.