Vlaška jama

Jama se nahaja na dnu čudovite doline, ki jo poznamo pod krajevnim imenom "Ajša"; že leta 1892 jo je raziskoval učenjak in raziskovalec Ludvik Karl Moser.

Baje, da je tedaj v njej našel grobi objekt v obliki konjske podkve, za katerega je domneval, da je zavetišče ali zbiralnik vode, ki je kapljala s stropa, in veliko apnenčasto ploskev, pod katero je ležalo okostje mladeniča, ki ga je naknadno preučil biolog Wirchow.
Izkopavanja so se nadaljevala in odkrili so fragmente kosti z izrezljanimi liki, ribo iz jelenjega roga, keramiko Vučedolske kulture in nekatere vaze z izbočenim dnom iz dobe neolitika.
Leta 1972 je prof. Stacul preiskal dolino, ki leži pred jamo, in izkopal razne ostanke iz železne dobe.
Redke najdbe pa beleži krajevna Služba za ohranjanje arheološke dediščine, saj so nepooblaščena izkopavanja namišljenih raziskovalcev popolnoma razdejala tla in tako omogočila le redke najdbe neolitskega in mezolitskega gradiva.
Na podlagi pričevanja lastnika zemljišča so v jami odkrili zlato palico, številno orožje iz časa francoskih vojn in celo zlati križ; morda prav zaradi teh pričevanj so jamo in okolico često raziskovali neznani iskalci zakladov in nepooblaščeni »arheologi«, ki so na tak način pripomogli k uničenju zanimivega paleontološkega najdišča.