Spodmol pri Vižovljah

Široko ustje se zoži v vodoravno jamo, ki se nato s skromnim naklonom za 100 m spusti v globino, kjer se zaključi z neprehodnim rovom.
Redki prazgodovinski ostanki, ki jih je Moser odkril leta 1900, so se zgubili; odtlej jame niso več raziskovali.
Med 1. svetovno vojno so Avstrijci izvedli nekaj bistvenih sprememb: uredili so ploščadi z barakami, zidove in vhodne stopnice.
Številni ostanki vojaških oblačil, opreme in drugih predmetov pričajo o tem, da so jamo dolgo časa zasedale cesarske čete.