Jama boga Mitre

To pomembno jamo so leta 1963 odkrili jamarji skupine CGEB, med raziskovanjem območja med železniško postajo in državno cesto 202 pri Devinu.

Po odstranitvi preko dveh metrov široke plasti drobirja, so se pojavile prve sledi številnih rimskih arheoloških ostankov, med katerimi opornik z nepopolnim napisom, razni fragmenti ploskih reliefov, ostanki posodja, številne svetilke, strešniki, tlakovci in 98 kovancev, od katerih večine zaradi slabega ohranitvenega stanja ni mogoče razvrstiti.
Omembe vredna je najdba kubičnega kamna s stranico 50 cm, ki je po vsej verjetnosti služil kot žrtveni oltar.
Na podlagi odkritij lahko sklepamo, da je včasih jama služila kot podzemno svetišče, posvečeno bogu Mitri.
Leta 1976 je Služba za ohranjanje arheološke dediščine v Trstu začela z dejanskim in sistematičnim raziskovanjem, najprej z namenom odstranitve vseh razvalin iz jame, nato s ciljem raziskovanja spodnje, prazgodovinske plasti, ki je bogata z ročno izdelanimi predmeti od železne dobe do neolitika.
Poznejša izkopavanja in raziskovanja najnižje plasti so razkrila ostanke iz železne dobe, ko je bila na našem območju prisotna kultura gradišč - Ljubljana, Vučedol in keramika z metličastim ornamentom ali potegovanjem (Besenstrich). Iz neolitika pa izhajajo vaze z izbočenim dnom, okrašene z izrezljanimi motivi, nekaj fragmentov keramike z brazdastim vrezom (»impresso« keramike) in dva fragmenta vaz s kvadratnim ustjem.
Dodatna izkopavanja, ki so segla do antičnih stalagmitskih tal, so omogočila odkritje le koželjnice in ulne Rhinocerosa.
Pozneje so jamo uredili in na novo zgradili svetišče z reprodukcijo plošč, oltarčkov in dveh stranskih pultov. Danes Devinski mitrej velja za edino tovrstno svetišče v Italiji, urejeno v jami, in torej gre za pravcato redkost
.

Pred vhodom stoji ograja s ključavnico, ki preprečuje nepooblaščeno izkopavanje, ključe pa hrani Služba za ohranjanje kulturne dediščine.