Mavhinje

Vas Mavhinje je bila, podobno kot Cerovlje in Vižovlje, uničena med obema svetovnima vojnama. V teku prve svetovne vojne je bil hudo poškodovan tambur zvonika cerkve Sv. Nikolaja (iz 1796. leta); leta 1944 pa so zaselek zažgali nacifašisti, na kar spominja spominska plošča na glavnem trgu. Iz predhodnega obdobja so se ohranili le redki deli stavb, zato ima vas bolj malo zgodovinskih pričevanj.