Jadranski zavod združenega sveta

Izkušnja dveh svetovnih vojn je pripomogla, da je izbira lokacije enega od Zavodov združenega sveta padla na Trst. Na tem območju se tudi srečujejo tri velike civilizacije: latinska, germanska in slovanska, ter poslanstvo narodov, ki na njem sobivajo, je uveljaviti kulturo strpnosti.

Jadranski zavod, ki je bil ustanovljen leta 1982 na pobudo Dežele Furlanije Julijske krajine in neprecenljive pomoči italijanske vlade, je edini med tovrstnimi zavodi na svetu, ki je popolnoma vpet v življenje majhnega mesteca Devina.

Vsi študentje so sprejeti v Zavod izključno s štipendijami. To omogoča izbiro kandidatov brez razlikovanj glede na ekonomski status, raso, jezik, politično ali versko prepričanje. Selekcijo opravi ena od državnih komisij Zavodov združenega sveta v sodelovanju z Ministri za šolstvo v odgovarjajočih državah. V Italiji prejmejo razpis za 33 štipendij vse višje srednje šole.
Lahko pa sodelujejo samo tisti, ki prvič obiskujejo tretji letnik višje srednje šole in ki so navadno stari od 16. do 17. leta in pol.

Študijski program se deli na šest predmetov, tri na visoki ravni in tri na srednji. Med drugim je treba slediti meddisciplinarnemu programu »Teorije poznavanja«, predložiti esej, ki naj zajema vse tri predmete, in začeti socialno koristno dejavnost. Učni jezik je angleščina. Tujci se morajo naučiti tudi italijanščino. Zavod zagotavlja vsekakor tudi pouk maternega jezika za zaščito narodne identitete študentov. Predavatelji prihajajo iz 12 različnih držav in vodijo študente tudi med dejavnostmi izven šolskega programa, kot so na primer socialna služba, umetniške ter športne aktivnosti. Informacije o sprejetju v šolo lahko dobite pri državni komisiji za Zavode združenega sveta na številki: 06/6892201 (pazite na iz leta v leto spremenljivi rok).

Obišči Zavod združenega sveta