Rilkejeva pešpot

Prekrasna pešpot, ki se vije približno dva kilometra med Sesljanom in Devinom, nosi ime po praškem pesniku Rainerju Marii Rilkeju, ki se je kot gost Princev della Torre e Tasso mudil v Devinskem gradu med leti 1911 in 1912.
Pešpot poteka po slikoviti naravni pokrajini, ki dosega višek svoje posebnosti na stičišču sredozemske makije s tipičnim srednje in zahodnoevropskim rastlinstvom, kjer oblikuje to, kar izvedenci imenujejo "biotop".
O velikem pomenu tega območja priča tudi ustanovitev deželnega rezervata Devinskih sten na pobudo Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine.