28.11.2011 – Prostorsko načrtovanje in urbanistika

Datum zadolžitve: 28.11.2011

Pogodba št. 3829

Zadeva: prevod splošnih in izvedbenih urbanističnih instrumentov na osnovi javne pobude

Odgovorni: arh. Danilo ANTONI

Trajanje zadolžitve: do zaključka prevoda gradiva

Bruto znesek plačila: € 10.540,00

18.11.2011 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 27.10.2011 Rep. n°  3816

Zadeva: nalog za pripravo pojasnevalne, grafične, opisne in ponazorilne dokumentacije, potrebne za zaključek postopka za izstavitev uporabnega dovoljenja za vrstne hiše, poimenovane Petra in Segeste, ki spadajo v Načrt parcelacije CELC.

Odgovorni: arh. Livio Perisutti

Trajanje zadolžitve: šestdeset zaporednih dni od podpisa pogodbe.

Bruto znesek plačila: €  10.192,00  

18.11.2010 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 4.11.2010 št. 3702

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu za pripravo osnovne Variante št. 27 obstoječemu regulacijskemu načrtu, ki presega meje fleksibilnosti.

Odgovorni: arh. Paolo PETRIS

Trajanje zadolžitve: do usklajene izdelave in sprejetja Variante št. 27.

Bruto znesek plačila: €  12.287,44  

3.8.2010 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 9.7.2010 Rep. n°  3668

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu za sestavo poročila o ocenitvi krajinskih aspektov na osnovi meril, ki jih predvideva UPMS z dne 12.12.2005, vezanih na Varianto št. 27 veljavnemu OSRN-ju, v smislu 61. člena DZ št. 19/2009.

Odgovorni: arh. Pietro CORDARA

Trajanje zadolžitve: 60 dni od dneva izročitve elaboratov.

Bruto znesek plačila: €  8.152,00

 

3.8.2010 – Prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 12.7.2010 Rep. n°  3671

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu za pripravo ocenitve o vplivu Varianti št. 27 splošnemu občinskemu urbanističnemu inštrumentu.

Odgovorni: dott. Antonio DE MEZZO

Trajanje zadolžitve: v roku 60 dni od datuma izročitve elaboratov.

Bruto znesek plačila: €  3.916,80

 

3.8.2010 – Prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 12.7.2010 Rep. n°  3670

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu za pripravo poročila ocenitve o okolju vezane na SOO (strateška ocenitev o okolju), v zvezi z Varianto št. 27 veljavnemu OSRN-ju.

Odgovorni: dott. Antonio DE MEZZO

Trajanje zadolžitve: v roku 60 dni od datuma izročitve elaboratov.

Bruto znesek plačila: €  4.896,00

 

27.5.2010 - Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 12.5.2010 Rep. n°  3656

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu, geologu Paulu MARSICHU, za pripravo geološke študije v skladu z DZ št. 16/2009 napovedani Varianti št. 27 veljavnemu OSRN-ju.

Odgovorni: geolog dott. Paolo MARSICH

Trajanje zadolžitve: v roku 60 dni od datuma izročitve elaboratov

Bruto znesek plačila: €  4.957,20

 

22.4.2010 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 16.4.2010 Rep. n°  3643

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu, inž. Edinu Valcovichu, za pripravo krajinskega poročila vezanega na OSRN (občinski splošni regulacijski načrt) za območje Sesljanskega zaliva v skladu z 61. čl. DZ št. 19/2009

Odgovorni: inž. Edino VALCOVICH

Trajanje zadolžitve: v roku 30 dni od datuma izročitve elaboratov

Bruto znesek plačila: €  4.957,20

24.2.2010 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in enota za projekte urada za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 26.1.2010 Rep. n° 3619

Zadeva: nalog zunanjemu prevajalcu dott. Martinu Vidaliju za prevod urbanističnih inštrumentov in pripadajoče dokumentacije v slovenski jezik - odobritev osnutka pogodbe in obveza stroškov.

Pooblaščenec: dott. Martin Vidali

Trajanje zadolžitve: do zaključka prevoda gradiva.

Bruto znesek plačila: €  11.940,00

24.2.2010 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in urad za prostorko načrtovanje

Datum zadolžitve: 20.1.2010 Rep. n°  3617

Zadeva: odobritev osnutka pogodbe in obveza stroškov za nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu arh. Paulu PETRISU, za pripravo Variante št. 27 obstoječemu regulacijskemu načrtu.

Odgovorni: arh. Paolo PETRIS

Trajanje zadolžitve: do usklajene izdelave po sprejetju Variante št. 27.

Bruto znesek plačila: €  11.872,80

15.1.2010 - Služba za šolstvo

Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mladino, turizem, uoj in evropske projekte

Datum zadolžitve: 15.1.2010

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu v sklopu projekta za poučevanje informatike otrok med 6. in 14. letom starosti, ki bo potekal v centru Netpoint v Nabrežini

Odgovorni: g. Bernard Hrovatin

Trajanje zadolžitve: do 31.5.2010

Bruto znesek plačila: € 2.520,00

30.9.2009 - Služba za šolstvo

Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mladino, turizem, uoj in evropske projekte

Datum zadolžitve: 5.10.2009

Zadeva: nalog zunanjemu sodelavcu v sklopu projekta jezikovnega posrednika

Pooblaščenec: dott.ssa Annamaria ANTONIČ

Trajanje zadolžitve: do 11.6.2010

Bruto znesek plačila: € 2.750,40

24.7.2009 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in enota za projekte urada za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 9.7.2009

Zadeva: priprava poročila ocenitve o okolju vezane na SOO (strateška ocenitev o okolju), ki je namenjeno sprejetju občinskega načrta za postavitev naprav v skladu z DZ št. 28/04 za občine Devin Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina.

Odgovorni: arh. Emilio Savonitto

Trajanje zadolžitve: do prejetja izjave s strani pristojnih deželnih uradov o povoljnem mnenju.

Bruto znesek plačila (porazdeljen med občinami): €  12.240,00

24.7.2009 – Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in enota za projekte urada za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 15.7.2009

Zadeva: priprava geološke, geotehnične in geostatične analize za območje Predel A32 Nabrežina obala.

Odgovorni: geolog dott. Bruno Grego

Trajanje zadolžitve: do prejetja izjave s strani pristojnih deželnih uradov o povoljnem mnenju.

Bruto znesek plačila: €  9.987,84

7.7.2009 - Tajništvo in splošne zadeve

Datum zadolžitve: 7.7.2009

Zadeva: delovna naloga strokovnima sodelavcema za simultano prevajanje na zasedanjih občinskega sveta.

Pooblaščeni: dott. Jadranka Križman(ID DDV 01044380325) in dott. Marina Počkaj (ID DDV 00601240328)

Trajanje zadolžitve: eno leto

Bruto znesek plačila: € 397,50/vsakemu prevajalcu za posamezno zasedanje.

3.3.2009 - Občinska socialna služba

Datum zadolžitve: 2.3.2009

Zadeva: strokovnjak za informatiko pri projektu "Časovna banka Palček"

Odgovorni: dott. TOMASI FABRIZIO

Trajanje zadolžitve: 31.12.2009

Bruto znesek plačila: € 12.768,00

3.3.2009 - Občinska socialna služba

Datum zadolžitve: 2.3.2009

Zadeva: koordinator projekta "Časovna banka Palček"

Odgovorni: dott.ssa CELEA MARIA ANTONELLA

Trajanje zadolžitve: 31.12.2009

Bruto znesek plačila: € 21.672,00

16.2.2009 - Služba za civilno zaščito - javne zelene površine - upravljanje rezervatov

Datum zadolžitve: 10.12.2008

Zadeva: nadzor živalskega sveta in naravnih vrednot območja za sestavo pravilnika deželnega naravnega rezervata Devinske stene.

Odgovorni: dott. Fabio PERCO

Trajanje zadolžitve: 12 mesecev

Bruto znesek plačila: € 19.968,00

11.2.2009 - Prostorsko načrtovanje

Služba za urbanistiko in enota za projekte urada za prostorsko načrtovanje

Datum zadolžitve: 22.12.2008

Zadeva: nalog zunanjemu strokovnemu sodelavcu za sestavo pripravljalne študije o spremembi splošnemu občinskemu urbanističnemu inštrumentu.

Odgovorni: arh. Paolo Petris

Trajanje zadolžitve: do 22.2.2009

Bruto znesek plačila: € 5.000

12.1.2009 - Služba za šolstvo

Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mladino, turizem, uoj in evropske projekte

Datum zadolžitve: 12.1.2009

Zadeva: nalog zunanjemu sodelavcu, jezikovnemu posredniku v sklopu projekta 

Pooblaščenec: dott.ssa Annamaria ANTONIČ

Trajanje zadolžitve: do 5.6.2009

Bruto znesek plačila: € 2.101,00

29.10.2008 - Služba za šolstvo

Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mladino, turizem, uoj in evropske projekte

Datum zadolžitve: 29.10.2008

Zadeva: nalog za trajno in usklajeno sodelovanje psiho-pedagoškemu koordinatorju v občinskih jaslih

Odgovorni: dott. Luca Chicco

Trajanje zadolžitve: do 31.7.2009

Bruto znesek plačila: € 10.321,00

3.6.2008 - Tajništvo in splošne zadeve

Tajništvo in splošne zadeve

Datum zadolžitve: 23.6.2008

Zadeva:delovna naloga strokovnima sodelavcema za simultano prevajanje na zasedanjih občinskega sveta.

Pooblaščeni: dott. Jadranka Križman (ID DDV 01044380325) in dott. Marina Počkaj (ID DDV 00601240328)

Trajanje zadolžitve: eno leto

Bruto znesek plačila: € 397,50/vsakemu prevajalcu za posamezno zasedanje.

3.6.2008 - Občinska socialna služba

Datum objave: 3.6.2008

Zadeva: pooblastilo socialni delavki za poskusno izvajanje postopkov dodeljevanja osnovnega doghodka občanom na osnovi 59. čl. deželnega zakona št. 6 z dne 31. marca 2006 (Integrirani sistem posegov in storitev za promocijo in zaščito pravic na področju socialnega državljanstva) v skladuz z določili predvidenimi v Pravilniku za poskusno izvajanje osnovnega dohodka občanom (UPDež št. 0278/Pres z dne 10. septembra 2007) in sestavo načrtov, ki zadevajo Sklad za možno samostojnost (FAP).

ODLOČBA ŠT. 444 Z DNE 28.5.2008

Odgovorni: socialna delavka TJAŠA JOGAN

Trajanje zadolžitve do: 3.10.2008

Bruto znesek plačila: € 9.216,00

3.6.2008 - Občinska socialna služba

Datum objave: 3.6.2008

Zadeva: nalog socialni delavki za izvajanje pripravljalne študije, ki je potrebna za razpoznavanje olajšav v korist družinam z otroki (10. čl. DZ 11/2006) in za pripravo izvedbenih načrtov za ostarele, vključenih v prvi Območni načrt Okraja 1.1. (24. čl. DZ 6/2006) ter za uresničitev načrtov v podporo socialni izključenosti.

ODLOČBA ŠT. 443 Z DNE 28.5.2008

Odgovorni: socialna delavka FRANCESCA GUARDIANI

Trajanje zadolžitve do: 3.10.2008

Bruto znesek plačila: € 9.216,00

21.5.2008 - Tajništvo in splošne zadeve

Tajništvo in splošne zadeve

Datum objave: 21.5.2008

Zadeva: simultano prevajanje na zasedanju občinskega sveta - dne 21. maja 2008.

Utemeljitev zadolžitve: simultano prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik na zasedanju občinskega sveta na osnovi 15. člena občinskega statuta.

Pooblaščeni: g. Ravel Kodrič (ID DDV 00284960325) in dott. Marina Počkaj (ID DDV 00601240328)

Trajanje zadolžitve: zasedanje 21.5.2008

Bruto znesek plačila: € 397,50 + DDV za vsakega posameznika