RACCOLTA FIRME - ZBIRANJE PODPISOV

In Segreteria sono disponibili i moduli per la raccolta firme. - V tajništvu so na voljo obrazci za zbiranje podpisov.

Si informa che in Segreteria disponibili i moduli per la raccolta firme attive:

Obveščamo, da so v tajništvu na voljo obrazci za zbiranje podpisov za sledeče pobude:

 

PETIZIONE POPOLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI FIBROMIALGIA (FM), ENCEFALOMIELITE MIALGICA (ME/CFS), SENSIBILITA’ CHIMICA MULTIPLA (MCS)

LJUDSKA PETICIJA za priznanje fibromialgije (FM), benignega mialgičnega encefalomielitisa (ME/CFS) in multiple kemične občutljivosti.

 


 

ISTITUZIONE DI UN’IMPOSTA ORDINARIA SOSTITUTIVA SUI GRADI PATRIMONI” Progetto di legge di iniziativa popolare - La raccolta firme si concluderà l’11 dicembre2021

UVEDBA REDNEGA NADOMESTNEGA DAVKA NA PREMOŽENJE VEČJE VREDNOSTI Ljudska iniciativa za sprejem zakona – Rok zbiranja podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi se izteče 11. decembra2021

 


 


 

Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizione anti-covid, le sottoscrizioni vanno acquisite previo appuntamento e che nell'ufficio entra una persona alla volta, obbligatoriamente indossando la mascherina e sanificandosi le mani.

Per fissare l'appuntamento chiamare al 040-2017401 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Opozarjamo, da je zaradi protikoronskih ukrepov dostop dovoljen le po predhodnem dogovoru in le eni osebi naenkrat. Ob vstopu si morate nadeti zaščitno masko in si razkužiti roke.

Prosimo, da se predhodno najavite na telefonsko številko 040-2017401 od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00.