Servizio Telelaser

dal 18 al 23 gennaio 2021

ATTENZIONE - POZOR

Servizio telelaser dal 18 al 23 gennaio 2021

La Polizia municipale informa che nella settimana dal 18 al 23 gennaio 2021 verrà svolto il controllo della velocità con il telelaser sulla SR 14,  sulla SP1 e sulla SP5.

 

Merjenje hitrosti od 18. do 23. januarja 2021

Občinska policija obvešča, da bo v tednu od 18. do 23. januarja 2021 merila hitrost na deželni cesti SR14 in na pokrajinski cesti SP1 in SP5.