Scuola infanzia S.Pelagio

Sospensione precauzionale dal 23 al 26 ottobre

Oggetto: Chiusura Scuola dell’Infanzia comunale di San Pelagio

 

IL SINDACO

 

 

Considerato che a causa della sopravvenuta emergenza da COVID-19, risulta impossibile garantire in totale sicurezza le attività educative e didattiche nella Scuola dell’infanzia comunale con lingua d’insegnamento slovena di San Pelagio nelle giornate di venerdì 23 ottobre 2020 e lunedì 26 ottobre 2020;

ritenuto conseguentemente di proporre in via precauzionale, la sospensione delle attività nella Scuola dell’infanzia di San Pelagio nelle giornate di venerdì 23 ottobre 2020 e lunedì 26 ottobre 2020;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.10.2020;


 

O R D I N A

 

la sospensione, in via precauzionale delle attività nella Scuola dell’infanzia comunale con lingua d’insegnamento slovena di San Pelagio nelle giornate di venerdì 23 ottobre 2020 e lunedì 26 ottobre 2020.

 

In caso di ripresa delle attività verrà data immediata comunicazione per le vie brevi.

 

IL SINDACO

Daniela Pallotta

 

 

 

Zadeva: zaprtje Občinskega vrtca Šempolaj

 

ŽUPANJA

 

 

ob upoštevanju, da v petek, 23. oktobra 2020, in v ponedeljek, 26. oktobra 2020, ne bo mogoče zagotoviti izvajanja vzgojno varstvenih programov v Občinskem vrtcu Šempolaj s slovenskim učnim jezikom v spoštovanju trenutnih varnostnih predpisov zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemijo COVIDA-19;

ob upoštevanju mnenja, da je treba zaradi tega prekiniti vsako dejavnost v Občinskem vrtcu Šempolaj v petek, 23. oktobra 2020, in v ponedeljek, 26. oktobra 2020;

glede na Sklep Ministrskega sveta z dne 7. 10. 2020, s katerim so bile nadalje podaljšane izredne razmere v državi do 31. 1. 2021;

glede na Uredbo predsednika vlade z dne 18. 10. 2020;


 

O D R E J A M

 

iz varnostnih razlogov prekinitev dejavnosti v Občinskem vrtcu Šempolaj s slovenskim učnim jezikom v petek, 23. oktobra 2020, in v ponedeljek, 26. oktobra 2020.

 

Občina bo obvestila uporabnike o nadaljevanju vzgojno varstvenih programov ustno oz. po telefonu.

 

ŽUPANJA

Daniela Pallotta