Posa delle corone

Domenica 1 novembre rispettando il dpcm in vigore

INVITO AI CITTADINI IN BASE AL DPCM IN VIGORE

 

Domenica 1° novembre 2020 il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Duino Aurisina dedicheranno un minuto di silenzio in memoria dei caduti. La posa delle corone ai monumenti sul territorio comunale inizierà alle ore 8.30 dal Municipio, per concludersi alle ore 10.45 davanti al monumento di Aurisina, con il seguente orario:

ore 8.30 Municipio

ore 8.40 Slivia

ore 8.50 Medeazza

ore 9.00 S.Giovanni di Duino

ore 9.15 Duino

ore 9.30 Sistiana

ore 9.35 Visogliano

ore 9.40 Ceroglie

ore 9.45 Malchina

ore 9.50 Precenico

ore 10.00 Ternova Piccola

ore 10.10 Prepotto

ore 10.15 S.Pelagio

ore 10.35 S.Croce

ore 10.45 Aurisina

 

L'accesso alle deposizioni sarà consentito e regolato in base al DPCM in vigore e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti per la gestione dell'emergenza Covid-19, evitando gli assembramenti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e utilizzando la mascherina chirurgica o altra adeguata protezione di naso e bocca.

Siete invitati ad intervenire.

POPRAVEK VABILA OBČANOM

V SKLADU Z ZADNJO UPV

 

V nedeljo, 1. novembra 2020, bosta županja in uprava Občine Devin Nabrežina počastili spomin na padle z eno minuto molka in polaganjem vencev na spomenike na območju občine. Polaganje se bo začelo ob 8.30 pred občinsko hišo in zaključilo ob 10.45 pri spomeniku v Nabrežini ter bo potekalo po naslednjem sporedu:

 

ob 8.30 Županstvo

ob 8.40 Slivno

ob 8.50 Medjevas

ob 9.00 Štivan

ob 9.15 Devin

ob 9.30 Sesljan

ob 9.35 Vižovlje

ob 9.40 Cerovlje

ob 9.45 Mavhinje

ob 9.50 Prečnik

ob 10.00 Trnovca

ob 10.10 Praprot

ob 10.15 Šempolaj

ob 10.35 Križ

ob 10.45 Nabrežina

 

Udeležba pri polaganju vencev je dovoljena v okviru določb veljavne UPV in ob spoštovanju navodil ter smernic za ravnanje v izrednih razmerah v zvezi z epidemijo COVIDA-19, in sicer brez množičnega zbiranja ljudi, ob upoštevanju medosebne razdalje vsaj enega metra ter rabe zaščitne maske ali druge ustrezne zaščite za nos in usta.

Vabim vas, da se udeležite slovesnosti.

 

IL SINDACO-ŽUPANJA

Daniela Pallotta