Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Il tuo percorso: Vi ste tu: Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina > Novice

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV KANDIDATUR “For.5”

Javni poziv za predložitev kandidatur za članstvo v Forumu mladih 5. občin »For.5« v sklopu projekta aktivnega državljanstva “You. For Eu. (Young For Europe)”, ki ga izvajajo naslednje občine: Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabrežina, Comune di Sgonico/Občina Zgonik, Comune di Monrupino/Občina Repentabor, Comune di San Dorligo della Valle/Občina Dolina in Comune di Muggia.

Vabimo mlade s stalnim bivališčem v eni 5. občin med 14. in 32. letom starosti, društva, krožke in ustanove s sedežem v eni 5. občin, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki zadevajo mlade oziroma politiko mladih na lastnem občinskem območju, da predložijo kandidaturo za predstavnike foruma For.5.

Člani bodo izvoljeni po postopku, predvidenem po 3. členu Sporazuma o samodisciplini Foruma v prilogi.

POGOJI ZA ČLANSTVO

Kandidaturo lahko predložijo samo osebe, društva in ustanove, ki so predvideni po Sporazumu.

Kandidati morajo imeti med 14 in 32 let in stalno bivališče v eni 5. občin. Društva in/ali ustanove, ki predlagajo kandidate, morajo imeti sedež v eni 5. občin.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.       Izpolnjena vloga za prijavo kandidature.

2.       Statut društva ali ustanovni akt ustanove, ki vlaga kandidaturo (samo v primeru, ko kandidaturo predlaga društvo/krožek/ustanova).

VLOŽITEV

Kandidature je treba vložiti na uradu za dopise pripadajoče občine do 10. junija 2016 na enem naslednjih načinov:

1.     osebno z vročitvijo uradu:

 
Ufficio Protocollo / Urad za dopise

      Comune di Duino Aurisina / Občina Devin Nabrežina
Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25 – 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina

2.     po elektronski pošti ali overjeni elektronski pošti na naslov:
protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it ali istruzione.duinoaurisina@pec.it