Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Il tuo percorso: Vi ste tu: Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina >  Novice

Večnamenska raziskava o družinah: Državljani in prosti čas

IZBOR POPISOVALCEV

Raziskava v predmetu bo potekala na območju Občine Devin Nabrežina/ Comune di Duino Aurisina in vsebuje vprašanja o udejstvovanju na kulturnem področju in o dejavnostih, ki jih opravljajo v prostem času družine v vzorcu. Popisovalci bodo zbirali informacije o športnih dejavnostih, branju knjig, dnevnikov in revij, gledanju televizije in zahajanju v kino oz. o drugih oblikah kratkočasenja, rabi osebnih računalnikov in interneta, igrah, amaterskih dejavnostih in socialnih odnosih.

Raziskava poteka v dveh fazah; v prvi so družine v vzorcu izpolnile vprašalnik na spletu (faza CAWI), v drugi pa bo občinski popisovalec intervjuval družine v vzorcu, ki niso izpolnile vprašalnika na spletu (faza PAPI). Faza PAPI bo potekala od 16.septembra do 15.oktobra 2015.

Zato, da bi poskrbeli za izbor popisovalcev se obvešča, da bodo popisovalci izbrani v spoštovanju veljavnih predpisov med osebami, ki so nadvse zanesljive tako v zvezi s strokovno pripravo kot glede njihove sposobnosti, da vzpostavijo z družinami v vzorcu zaupanje, ki je potrebno zato, da intervjuvanci primerno sodelujejo. Poleg tega bo pri izboru upoštevana pripravljenost kandidatov k sodelovanju in resnost, ki so jo izkazali v predhodnih izkušnjah pri opravljanju raziskav zavoda Istat.

Pri izbiri popisovalcev, ki bodo vodili raziskavo, se zahteva izpolnjevanje spodaj navedenih pogojev oz. nekatere lastnosti, ki so potrebne za učinkovito opravljanje naloge popisovalca.

Pogoji se delijo na osnovne in prednostne:

Osnovni pogoji

1.      Starost vsaj 18 let;

2.      vsaj višješolska ali enakovredna izobrazba;

3.      pripravljenost iti na dom intervjuvanih družin;

4.      italijansko državljanstvo ali državljanstvo ene izmed držav članic Evropske unije;

5.      politične pravice;

6.      nobenih kazenskih obsodb ali potekajočih kazenskih postopkov;

7.      državljani drugih držav morajo pisno in ustno obvladati italijanski jezik;

8.      pisno in ustno znanje slovenskega jezika.

Prednostni pogoji

1.      Delovne izkušnje pri opravljanju intervjujev s tehniko “iz oči v oči”;

2.      delovne oz. osebne izkušnje, iz katerih so razvidne kompetence navezovanja medosebnih odnosov, nudenja pomoči in opravljanja dela;

3.      delovne izkušnje ali izobrazba s področja statističnih raziskav;

4.      sposobnost komuniciranja;

5.      sprejemanje odgovornosti in izpolnjevanje obveznosti;

6.      pripravljenost sodelovati.

 

Način zbiranja podatkov in plačilo za opravljeno delo sta podrobno navedena v okrožnici št. 22 z dne 12.12.2014 zavoda ISTAT, ki jo interesenti dobijo na spletni strani:

https://arco.istat.it/Comunicazioni/DCSA_000423/DCSA_000423.php?pag=423&c=032001&k=6a9de03b7bf810afd3727b72342c6f20&s=08

Kdor želi sodelovati kot popisovalec, dobi razpis in obrazec za vlogo pri Demografski službi, v pritličju občinske hiše na naslovu Aurisina Cave/ Nabrežina kamnolomi št.25 od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00, ob sredah tudi od 15.00 do 17.00 (Tel. 040/2017400 – e-mail canziani@comune.duino-aurisina.ts.it).

Razpis in obrazec za vlogo sta na voljo tudi na občinski spletni strani:

(www.comune.duino-aurisina.ts.it).

Interesenti morajo predložiti vlogo do 12.00 dne 20.avgusta 2015.


Files:
avviso_rilevatori-razpis_popisovalci_ita-slo.pdf87 K
domanda_rilevatori-vloga_popisovalci_ita-slo.doc101 K