Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Il tuo percorso: Vi ste tu: Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina > Novice

Gestione campo sportivo Aurisina

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI AURISINA

Data Pubblicazione 27/10/2010

Data Scadenza presentazione offerte 10/11/2010 ore 12:00

C.I.G. 0558732839

1)      Ente appaltante: Comune di Duino Aurisina – Aurisina Cave, 25 – 34011 Duino Aurisina (TS) - tel.n. 040/2017305 – fax n. 040/2017304 - www.comune.duino-aurisina.ts.it.; e-mail: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it;

2)      Oggetto della concessione: gestione del campo sportivo di Aurisina;

3)      Luogo di esecuzione: Comune di Duino Aurisina;

4)      Importo a base di gara: Euro 75.000,00 + IVA al 20%;

5)      Durata del contratto: anni 6 a decorrere dal 16 novembre 2010;

6)      Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

7)      Il bando di gara e i relativi allegati, in base ai quali sarà espletata la gara per la gestione del campo sportivo di Aurisina potranno essere richiesti e ritirati presso gli uffici del Servizio Lavori Pubblici, Servizi sul Territorio, Patrimonio e Demanio comunale del Comune di Duino Aurisina, loc. Aurisina Cave, 25 – tel. n. 040/2017305 – fax n. 040/2017304 oppure inviando un e-mail all’indirizzo: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it.

 

 

OBVESTILO O RAZPISU PO ODPRTEM POSTOPKU ZA PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA V NABREŽINI

Datum objave 27.10.2010

Rok za oddajo ponudb 10.11.2010 ob 12:00

8)        Naročnik: Občina Devin Nabrežina – Nabrežina Kamnolomi, 25 – 34011 Devin Nabrežina (TS) - tel. 040/2017305 – fax 040/2017304 - www.comune.duino-aurisina.ts.it; e-mail: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it;

9)        Predmet koncesije: upravljanje športnega igrišča v Nabrežini;

10)    Kraj izvajanja: Občina Devin Nabrežina;

11)    Izklicna cena razpisa: 75.000,00 € + 20% DDV;

12)    Trajanje pogodbe: 6 let od 16. novembra 2010;

13)    Merilo za oddajo: Ekonomsko najugodnejša ponudba;

Obvestilo o razpisu in ustrezne priloge, na podlagi katerih bo izveden razpis za podelitev upravljanja športnega igrišča v Nabrežini, lahko interesenti dvignejo na sedežu Službe za javna dela, storitve na ozemlju, občinsko premoženje in javno posest Občine Devin Nabrežina, Nabrežina Kamnolomi 25 – tel. 040/2017305 – fax 040/2017304 oziroma lahko zanje zaprosijo po elektronski pošti na naslov piazza@comune.duino-aurisina.ts.it.