Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Il tuo percorso: Vi ste tu: Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina > Novice

Gara gestione impianto sportivo Visogliano

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VISOGLIANO

Data Pubblicazione 27.10.2010

Data Scadenza presentazione offerte 10.11.2010 ore 12:00

C.I.G.: 0558737C58 contributo gara 20 euro

1)      Ente appaltante: Comune di Duino Aurisina – Aurisina Cave, 25 – 34011 Duino Aurisina (TS) - tel.n. 040/2017305 – fax n. 040/2017304 - www.comune.duino-aurisina.ts.it.; e-mail: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it;

2)      Oggetto della concessione: gestione dell’impianto sportivo di Visogliano;

3)      Luogo di esecuzione: Comune di Duino Aurisina;

4)      Importo a base di gara: Euro 225.000,00 + IVA al 20%;

5)      Durata del contratto: anni 6 a decorrere dal 16 novembre 2010;

6)      Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

7)      Il bando di gara e i relativi allegati, in base ai quali sarà espletata la gara per la gestione del campo sportivo di Visogliano potranno essere richiesti e ritirati presso gli uffici del Servizio Lavori Pubblici, Servizi sul Territorio, Patrimonio e Demanio comunale del Comune di Duino Aurisina, loc. Aurisina Cave, 25 – tel. n. 040/2017305 – fax n. 040/2017304 oppure inviando un e-mail all’indirizzo: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it.

 

 

OBVESTILO O RAZPISU PO ODPRTEM POSTOPKU ZA PODELITEV KONCESIJE ZA UPRAVLJANJE OBČINSKEGA ŠPORTNEGA KOMPLEKSA V VIŽOVLJAH

Datum objave 27.10.2010

Rok za oddajo ponudb 10.11.2010 ob 12:00

1)      Naročnik: Občina Devin Nabrežina – Nabrežina Kamnolomi, 25 – 34011 Devin Nabrežina (TS) - tel. 040/2017305 – fax 040/2017304 - www.comune.duino-aurisina.ts.it.; e-mail: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it;

2)      Predmet koncesije: upravljanje športnega kompleksa v Vižovljah;

3)      Kraj izvajanja: Občina Devin Nabrežina;

4)      Izklicna cena razpisa: 225.000,00 € + 20% DDV;

5)      Trajanje pogodbe: 6 let od 16. novembra 2010;

6)      Merilo za oddajo: Ekonomsko najugodnejša ponudba;

7)      Obvestilo o razpisu in ustrezne priloge, na podlagi katerih bo izveden razpis za podelitev upravljanja športnega kompleksa v Vižovljah, lahko interesenti dvignejo na sedežu Službe za javna dela, storitve na ozemlju, občinsko premoženje in javno posest Občine Devin Nabrežina, Nabrežina Kamnolomi 25 – tel. 040/2017305 – fax 040/2017304 oziroma lahko zanje zaprosijo po elektronski pošti na naslov: piazza@comune.duino-aurisina.ts.it