Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Il tuo percorso: Vi ste tu: Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina > Novice

Prispevki zaslužnim dijakom

V sklopu posegov za pravico do učenja bo uprava Občine Devin Nabrežina dodelila denarne prispevke sposobnim in zaslužnim dijakom višjih srednjih šol, ki so letos prvič vpisani v tretje, četrte ali pete razrede in ki so v lanskem šolskem letu izdelali s srednjo oceno vsaj 7,00 (z izjemo ocene iz verouka) brez učnih dolgov. Pravico do prispevka imajo dijaki s stalnim bivališčem v občini, katerih družinsko ekonomsko stanje ISEE ne presega 10.632,94 evrov.
“To je pomembna oblika subvencioniranja stroškov izobraževanja zaslužnih in uspešnih dijakov. Lani so bile odgovarjajoče postavke črtane iz proračuna, nova uprava pa je ponovno zagotovila ustrezna sredstva” je še poudarila županja Daniela Pallotta.
Prošnje, napisane na ustreznem obrazcu, ki je na razpolago tudi na spleni strani občine, morajo biti predložene občinskemu uradu za protokol do 12. ure dne 28.12.2017.
Za informacije se lahko zainteresirane družine obrnejo na Urad za šolstvo Občine Devin Nabrežina – Nabrežina 102 (tel. 040 2017375).