Buoni spesa covid.

Riapertura termini per la presentazione della richiesta.

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE BUONI SPESA

In relazione alla procedura di cui all’oggetto, si comunica che vengono riaperti i termini per la presentazione della richiesta di assegnazione dei buoni spesa. Le domande per i buoni spesa potranno essere consegnate dal 15 al 26 giugno all’ufficio protocollo. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di buoni spesa.

Si ricorda che il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dalle persone alla data di presentazione della domanda; si rammenta che i requisiti riguardano la condizione di disagio occupazionale legato all’emergenza epidemiologica in atto ed il possesso di un patrimonio mobiliare inferiore al 10.000 euro (o qualora superiore ne vada indicata la motivazione dell’indisponibilità).

 

 

DODELITEVKUPONOV ZA NAKUP ŽIVIL IN ŽIVLJENJSKIHPOTREBŠČIN, NAMENJENIH DRUŽINAM V STISKI. SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NAKUP ŽIVIL KOT UKREP V IZREDNEM STANJU EPIDEMIJE COVID-19.

 

V zvezi z zgoraj navedenim postopkom, Socialna Služba sporoča, da od 15. do 26. junija vnovič odpira rok za sprejemanje vlog/prošenj za dodelitev kuponov za nakup živil in življenjskih potrebščin, namenjenih družinam v stiski. Po 26. juniju se bo izredni ukrep zaključil skupaj z zaključkom sprejemanja tovrstnih vlog.

Vlogo lahko predstavijo družine, ki so zaradi epidemije trenutno socialno ogrožene, ker se je spremenil zaposlitveni status družinskih članov in ker skupna vrednost denarnih sredstev ali prihrankov vseh članov gospodinjstva ne presega vrednosti 10.000,00€. V primeru višje vrednosti skupnih denarnih sredstev je potrebno navesti vzrok njihove trenutne nerazpoložljivosti ob datumu predstavitve vloge.