Erogazione BUONI SPESA per emergenza sanitaria

Riprende l’erogazione dei buoni spesa

Erogazione BUONI SPESA per emergenza sanitaria a nuclei familiari in difficoltà.

 

Riprende l’erogazione dei buoni spesa per i nuclei familiari che si trovino in condizioni di difficoltà a causa della situazione contingente di emergenza sanitaria.

Possono fare domanda tutti coloro che rispettino i seguenti requisiti:

 

  • residenza nel Comune di Duino Aurisina

  • nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e nuclei familiari in condizione di disagio

  • patrimonio disponibile inferiore ai 10.000 euro (o superiore ma indisponibile con motivate ragioni) alla data di presentazione della domanda

 

Si riferisce inoltre che a parità di condizioni verrà data priorità a tutti coloro che non percepiscono altre forme di sostegno pubblico al reddito.

 

Per presentare la domanda va compilato il modulo di seguito allegato e recapitato all’ufficio protocollo (mail: protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it).

 

Le domande potranno esser ripresentate con cadenza mensile, purché vi sia la permanenza dei requisiti richiesti e saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Ad esaurimento verrà data comunicazione sul sito istituzionale.

 

Per informazioni o supporto nella redazione delle domande contattare il servizio sociale ai numeri di telefono 040-2017385 o 040-2017389 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

 

Razdeljevanje BONOV ZA NAKUP živil gospodinjskim skupnostim v stiski

 

Družine, ki so zašle v težave zaradi sedanjih izrednih razmer v zvezi z epidemijo COVIDA-19, bodo ponovno prejemale bone za nakup živil.

Pravico do bonov lahko uveljavi, kdor izpolnjuje naslednja merila:

 

  • prebivališče v Občini Devin Nabrežina

  • finančno stanje gospodinjske skupnosti je ogroženo zaradi posledic epidemije COVIDA-19 oziroma gospodinjska skupnost je v gmotni stiski

  • Razpoložljivo premoženje znaša manj kot 10.000 EUR (lahko tudi več, če se dokaže, da skupnost ne more razpolagati z njim) ob vložitvi prošnje

 

Če več gospodinjstev izpolnjuje enaka merila, bo prednost priznana tistim, ki ne prejemajo drugih oblik pomoči iz javnih sredstev.

 

Vloga za uveljavljanje obravnavane pravice se izpolni na priloženem obrazcu in se odda vložišču občine na naslov protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it.

 

Prošnje je mogoče predstavljati mesečno, v kolikor ostajajo rekviziti, in bodo le-te sprejete dokler bodo na razpolago finančna sredstva. O pomankanju razpoložljivosti sredstev bo objavljeno na spletu.

 

Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vlog: socialna služba, tel. 040-2017385 ali 040-2017389, ponedeljek – petek od 9. do 12. ure.