Spletna stran Občine Devin Nabrežina spoštuje priporočila skupine W3C-WAI in direktive zakona št. 4 z dne 9. januarja 2004, ki urejuje dostopnost spletnih strani javnih uprav.

Posebna pozornost je bila namenjena spoštovanju 22. pogojev iz Strokovne priloge k omenjenemu zakonu št. 4/2004 z naslovom Smernice, ki navajajo pogoje in stopnje dostopnosti ter metode za preverjanje dostopnosti spletnih strani.

 

Skladnost s tehničnimi standardi

Strani so zapisane v naslednjih jezikih:

  • Xhtml 1.0 strict
  • Css2

XHTML

Strani so sestavljene v skladu s pravili jezika XHTML 1.0 in sicer z bolj omejitveno vrsto dokumenta (DTD) t. j. s STRICT-om.

Preverjanje veljavnosti se lahko opravi na povezavi na potrjevalnik veljavnosti W3C, ki je na vseh straneh spodaj desno.

CSS

Za grafično postavitev se na tem spletnem mestu uporabljajo stilske predloge CSS 2 za različne medije: zaslon, tisk in dlančnike. Predloge so v skladu s standardi W3C za CSS 2. Skladnost je mogoče preveriti na spodnji povezavi na potrjevalnik veljavnosti za CSS W3C-ja.

W3C WAI - AA

Spletna stran spoštuje drugo stopnjo skladnosti (AA), ki jo določajo smernice za dostopnost spletnih strani skupine W3C-WAI. Te skladnosti ni mogoče preveriti v celoti z avtomatičnimi sredstvi in W3C je ni potrdil, temveč je bila preverjena s pomočjo brezplačnih avtomatičnih potrjevalnikov kot Usablenet.

Čeprav je spletne strani mogoče vizualizirati z vsemi napravami, ki imajo dostop do medmrežja, in vsemi brskalniki, se strani najboljše prikažejo z brskalniki v skladu s standardi W3C.

Seznam takih brskalnikov je bil sestavljen v sklopu projekta skupine Web Standard Project (WaSP).

Hitri dostop

Dostop do posameznih oddelkov spletnih strani brez uporabe miške omogočajo naslednje kombinacije tipk (Access Key):

  • ALT + 0 za stran Domov
  • ALT + 1 za oddelek Uprava
  • ALT + 2 za oddelek Uradi
  • ALT + 3 za oddelek Storitve
  • ALT + 4 za oddelek Oglasna deska
  • ALT + 5 za oddelek Informacije
  • ALT + 6 za oddelek Prosti čas
  • ALT + 9 za oddelek Zemljevid strani

Kdor uporablja brskalnik Interner Explorer mora poleg navedenih tipk pritisniti tudi ENTER.

Končne opombe

Uprava se zaveda, da se skladnost strani lahko spreminja zaradi vnosov in sprememb na vsebinah, se pa obvezuje, da jo bo ohranila v skladu s tem, kar predvideva zakon št. 04/2004.

Zato v primeru, da zasledite napako, ki bi lahko pomenila nespoštovanje pogojev po zakonu št. 04/2004, vas prosimo, da o tem obvestite upravo.