Katalog podatkovne baze


Seznam podatkovne baze Občine, posredovan Agenciji za digitalizacijo (AgID), kot predvideno v 24.členu-quater Zakonskega Odloka št. 90/2014 in v 52. členu, 1. odstavku, Zakonske uredbe št. 82/2005.