Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Volilna izkaznica

Trajna volilna izkaznica se lahko uporabi 18-krat in nadomešča volilno potrdilo. Na volilni izkaznici so navedeni osebni podatki volivca in informacije o volišču, pri katerem je vpisan in lahko uporablja volilno pravico. Na izkaznici je tudi zapisano, h kateremu volilnemu okrožju oziroma okraju volivec pripada.


Pomni:

  • volilna izkaznica nima veljave za ugotavljanje istovetnosti osebe, niti javne uprave ne smejo osebe identificirati na podlagi volilne izkaznice;
  • izkaznico moramo skrbno hraniti in jo predložiti z identifikacijskim dokumentom predsedniku volilnega odbora ob vsakem glasovanju;
  • če je izkaznica izgubljena, ukradena ali poškodovana, lahko na volilnem uradu zaprosimo za izdajo nove izkaznice z izjavo v smislu OPR št. 445 z dne 28.12.2000. Če je bila ukradena, moramo poleg vloge vložiti tudi prijavo o ukradeni izkaznici, ki smo jo vložili pri prisotjni oblasti za javno varnost;
  • v primeru spremembe pripadajočega volilnega okraja zaradi spremembe prebivališča na ozemlju Občine Devin Nabrežina volilni urad pošlje po pošti nalepko s posodobljenimi podatki, ki jo je treba nalepiti na ustrezni prostor na izkaznici;
  • v primeru spremembe prebivališča v drugo občino na državnem ozemlju volilni urad izda volivcu novo izkaznico in zadrži staro izkaznico;
  • ob zapolnitvi vseh 18 prostorov na izkaznici mora volivec zaprositi  za novo izkaznico na volilnem uradu, ki bo izdal novo in razveljavil zapolnjeno.

 

 

Obrazec za izdajo nove volilne izkaznice

    Obrazec za izdajo nove volilne izkaznice (ITA - SLO)6.8 K