Volilna izkaznica

Trajna volilna izkaznica se lahko uporabi 18-krat in nadomešča volilno potrdilo. Na volilni izkaznici so navedeni osebni podatki volivca in informacije o volišču, pri katerem je vpisan in lahko uporablja volilno pravico. Na izkaznici je tudi zapisano, h kateremu volilnemu okrožju oziroma okraju volivec pripada.


Pomni:

  • volilna izkaznica nima veljave za ugotavljanje istovetnosti osebe, niti javne uprave ne smejo osebe identificirati na podlagi volilne izkaznice;
  • izkaznico moramo skrbno hraniti in jo predložiti z identifikacijskim dokumentom predsedniku volilnega odbora ob vsakem glasovanju;
  • če je izkaznica izgubljena, ukradena ali poškodovana, lahko na volilnem uradu zaprosimo za izdajo nove izkaznice z izjavo v smislu OPR št. 445 z dne 28.12.2000. Če je bila ukradena, moramo poleg vloge vložiti tudi prijavo o ukradeni izkaznici, ki smo jo vložili pri prisotjni oblasti za javno varnost;
  • v primeru spremembe pripadajočega volilnega okraja zaradi spremembe prebivališča na ozemlju Občine Devin Nabrežina volilni urad pošlje po pošti nalepko s posodobljenimi podatki, ki jo je treba nalepiti na ustrezni prostor na izkaznici;
  • v primeru spremembe prebivališča v drugo občino na državnem ozemlju volilni urad izda volivcu novo izkaznico in zadrži staro izkaznico;
  • ob zapolnitvi vseh 18 prostorov na izkaznici mora volivec zaprositi  za novo izkaznico na volilnem uradu, ki bo izdal novo in razveljavil zapolnjeno.

 

Obrazec za izdajo nove volilne izkaznice