Zakon o preprečevanju korupcije št. 190/2012

Objava seznamov v skladu z 32. odstavkom 1. člena zakona št. 190 z dne 6. novembra 2012