Register članov volilnih odborov

Navodila za predložitev vloge

Oktobra se na občinskih oglasnih deskah in na javnih mestih objavijo navodila za vpis upravičencev v register članov volilnih odborov.

Zainteresirani za vpis lahko od objave navodil vse do 30. novembra predložijo prijavnico na nekolkovanem obrazcu, ki je objavljen na teh spletnih straneh.

Pogoji za vpis v zgoraj omenjeni register so naslednji:

  • volilna pravica v občini;
  • minimalna izobrazba: obvezno šolanje;
  • kandidat ne sme biti uslužbenec ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za pošte in telekomunikacije ter ministrstva za prevoz;
  • kandidat ne sme biti aktiven pripadnik oboroženih enot;
  • kandidat ne sme biti zadolžen v sklopu PZS za tiste naloge, ki so jih nekoč opravljali pokrajinski zdravniki, uradni zdravniki in občinski zdravniki;
  • kandidat ne sme biti občinski tajnik in niti občinski uslužbenec, zaposlen oz. začasno dodeljen občinskemu volilnemu uradu;
  • kandidat ne sme kandidirati na volitvah.

Register predsednikov volilnih odborov

Navodila za predložitev vloge

Oktobra se na občinskih oglasnih deskah in na javnih mestih objavijo navodila za vpis upravičencev v register predsednikov volilnih odborov.

Zainteresirani za vpis lahko od objave navodil vse do 30. novembra predložijo prijavnico na nekolkovanem obrazcu, ki je objavljen na teh spletnih straneh.

Pogoji za vpis v zgoraj omenjeni register so naslednji:

·         volilna pravica v občini;

·         minimalna izobrazba: višja srednja šola;

·         kandidat na dan glasovanja ni še dopolnil sedemdeset let;

·         kandidat ne sme biti uslužbenec ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za pošte in telekomunikacije ter ministrstva za prevoz;

  • kandidat ne sme biti aktiven pripadnik oboroženih enot;
  • kandidat ne sme biti zadolžen v sklopu PZS za tiste naloge, ki so jih nekoč opravljali pokrajinski zdravniki, uradni zdravniki in občinski zdravniki;

·         kandidat ne sme biti občinski tajnik in niti občinski uslužbenec, zaposlen oz. začasno dodeljen občinskemu volilnemu uradu;

·         kandidat ne sme kandidirati na volitvah.