Izdaja kopije volilnih imenikov

Kratek opis postopka

Za kopijo volilnih imenikov je potrebno vložiti vlogo na volilnem uradu.

Kopijo je mogoče izdati izključno za naslednje namene: uporabo določb o volilnih pravicah, proučevanje, statistične, zgodovinske ali socialnovarstvene raziskave, zasledovanje kolektivnega ali splošnega interesa.

Imenik je prositelju izročen v elektronski obliki oziroma poslan po elektronski pošti.

Referenčna zakonodaja

51. člen enotnega besedila št. 223/67
Zakonodajni odlok št. 196 z dne 30.6.2003

Pogoji

Zahtevanih pogojev ni, imeniki so javni.

Potrebni dokumenti

Vloga na nekolkovanem papirju z navedbo namena uporabe imenika in vrsto kopije. Vlogi je treba priložiti kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu, ki ga je izdala občinska blagajna.

Rok za zaključitev postopka

Kopija volilnega imenika je izdana v roku 7 dni od vložitve prošnje.

Stroški

5 evrov, ki jih je treba plačati občinski blagajni z navedbo: "Izdaja kopije volilnih imenikov".