Sankcije za neizpolnjevanje obveznosti o posredovanju podatkov

Zakonski odlok 33/2013, 47. člen

 

Kazni za specifične primere

1. Nepravilno ali nepopolno obveščanje glede informacij in podatkov, predvidenih v 14. členu, ki zadevajo celotno premoženjsko stanje imetnika vloge v trenutku prejema le-te, lastništvo podjetij, delnice imetnika vloge, njegovega zakonca ali sorodnikov do druge stopnje, poleg vseh odškodnin, ki jih predvideva zastopana vloga, predvideva upravno in denarno kazen od 500 do 10.000 evrov, ki bremeni odgovornega nepravilnega ali nepopolnega obveščanja; postopek je objavljen na spletni strani javne uprave ali zainteresiranega organa.

 

2. Kršitev obveznosti objave, predvidene v 22. členu, 2. odstavku, predvideva upravno in denarno kazen od 500 do 10.000 evrov, ki bremeni odgovornega kršitve. Enaka kazen velja za podjetniške administratorje, ki javnim delničarjem ne sporočijo svoje vloge in odškodnine v roku tridesetih dni od prevzema, oz., dohodke od rezultatov v roku trideseetih dni od njihovega prejema. Kazni, ki jih predvidevata 1. in 2. odstavek, naloži odgovorna javna uprava na podlagi Zakona št. 689 z dne 24. novembra 1981.