Vodstvo

V skladu z zakonom št. 190 z dne 6.11.2012 in zakonsko uredbo št. 33 z dne 14.3.2013

Obvešča se, da uprava nima v kadrovski zasedbi vodilnih figur, razen tiste, ki jo predstavlja generalni tajnik.

Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dal 1.11.2018 - Terranova Santi

Segretario Comunale Reggente a scavalco dal 27.8.2018 al 30.10.2018 - Terranova Santi

Segretario Comunale dal 8.9.2017 al 26.8.2018 - Monetti Maria Concetta

Segretario Generale dal 20.05.2015 al 7.9.2017 - Musso Luisa

Segretario comunale (fino al 10.02.2015) - Giunta Giampaolo