Kadrovska zasedba

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Zakonodaja

1. in 2. odstavek 16. člena zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013