Osebje zaposleno za določen čas

Na osnovi 1. in 2. odstavka 17. člena zakonske uredbe št. 33 z dne 14. marca 2013 - Obvezna objava podatkov o zaposlenem osebju za določen čas

 

1. Javne ustanove, v skladu s 1. odstavkom 16. člena, objavijo letno podatke o zaposlenem osebju za določen čas in obenem navedejo tudi oblike delovnih razmerij in strokovno izobrazbo osebja ter pri tem upoštevajo tudi osebje, ki je zaposleno v uradih v neposrednem stiku s političnimi organi. Objava zaobjema seznam imetnikov delovnih pogodb za določen čas.
2. Javne ustanove objavijo trimesečno poročilo o skupnem strošku za osebje, ki je navedeno v 1. odstavku, v katerem je razčlenitev osebja po strokovnosti zlasti z upoštevanjem tistega, ki je zaposleno v uradih v neposrednem stiku s političnimi organi.