IBAN koda in avtomatsko obdelana plačila

Zadeva: Koordinate bančnih računov za plačila v korist občine Devin Nabrežina.

_____________________________________________________________________


Na področju plačilnih storitev – nakazil, so od 1. januarja 2008 v veljavi nova določila za imetnike bančnih računov, ki uvajajo obvezno uporabo IBAN kode za domača in čezmejna plačila.

V zvezi z zgoraj navedenim, sporočamo IBAN kodo bančnih in poštnih tekočih računov – Zakladniške službe občine Devin Nabrežina s prošnjo, da se posreduje tudi drugim navedeno informacijo javnega značaja:

 

 

ZAKLADNIŠKA SLUŽBA–pri  BANCA DI CREDITO COPERATIVO DEL CARSO / ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA – Ul. Ricreatorio, 2

Opčine 34151  - TRST  - SWIFT:  CCRTIT2TV00

 

IBAN – mednarodne koordinate  bančnih računov

BBAN – državne koordinate bančnih računov

 

Državna koda

 

šifra CIN

 

šifra ABI

 

šifra CAB

 

t/rn

IT79

T

08928

36460

010000023470 – (SPLOŠEN)

 

Ali:

 

POŠTNI TEKOČI RAČUN –  POSTE  ITALIANE  d.d.

 

IBAN – mednarodne koordinate  bančnih računov

BBAN – državne koordinate bančnih računov

 

Državna koda

 

šifra CIN

 

šifra ABI

 

šifra CAB

 

t/rn

IT24

 

IT87

C

 

W

07601

 

07601

02200

 

02200

000000201343 – (SPLOŠEN)o

000015424344  služba občinske policije (ZVCP -zakon o varnosti cestnega prometa)