Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Pagamenti di cui all'art. 5 c.2 D.Lgs. 97/2016

  2015 - siope85 K
  2015 - soggetto75 K
  2016 - Pagamenti .xls382 K
  2017 - Pagamenti .ods131 K
  2017 - Pagamenti .xls308 K

  Obvestilo upnikom

  PLAČILO DOLGOV DOBAVITELJEM

  Uredba-zakon št. 35 z dne 8. aprila 2013,

  uzakonjena z zakonom št. 64  z dne 6. junija 2013

  Obvestilo upnikom, znesek in rok odplačila ter objava seznama izdanih obvestil (9. odstavek 6. člena).

  Obveščamo, da so bili do 30. junija 2013 odplačani vsi dolgovi, za katere je Občina Devin Nabrežina preko Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine zaprosila za dodatna finančna sredstva, zato da bi jih bilo mogoče izvzeti iz omejitev, ki jih določa pakt o notranji stabilnosti (potrjeni kapitalski, tekoči in izterljivi dolgovi do dne 31. decembra 2012 ali dolgovi, za katere je bila izdana faktura ali druga ustrezna zahteva za plačilo do 31. decembra 2012).

  Občina torej ni bila dolžna poskrbeti za obvestila, ki jih navaja 9. odstavek 6. člena (obvestilo upnikom o znesku in datumu, do katerega bo občina poskrbela za odplačilo dolga).

  Zaradi tega ni potrebna objava na spletni strani občine celotnega seznama dolgov, v zvezi s katerimi je bilo izdano obvestilo upniku, iz katerega sta razvidna znesek in datum, ki je predviden za plačilo (kot predvideno na osnovi že navedenega 9. odstavka).