Anagrafski in matični urad

CIE Carta di identità elettronica

Sprememba bivališča znotraj občine

Sprememba stalnega prebivališča za državljane Evropske Unije

Sprememba stalnega prebivališča za državljane držav, ki niso članice Evropske Unije

VLOGA ZA PRIJAVO ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

Pasji register

Register sodnikov porotnikov

Vpis v registre sodnikov porotnikov za porotna sodišča in pritožbena porotna sodišča

Postopek

Vlogo za vpis v omenjene sezname lahko predložijo občani, ki niso že vključeni v omenjene evidence in izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo zakoni s področja.

Vpis je vsaki 2 leti (liha leta), prijavnice pa je treba oddati od1. aprila do vključno 31. julija.

Vpis v registre se opravi za nedoločen čas, občinska komisija redno posodabljala sezname po predhodnem ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, ki jih določajo zakoni, in izdela seznam novih prijav, ki ga nato odpošlje pristojnemu območnemu sodišču.

V skladu s trenutno zakonodajo se na podlagi prejetih prijavnic izdelata dve ločeni evidenci: en register za porotna sodišča in en register za pritožbena porotna sodišča.

Pogoji

Prijavni pogoji so:

-          italijansko državljanstvo;

-          uživanje državljanskih in političnih pravic;

-          starost od 30 do 65 let;

-          zahtevana stopnja izobrazbe za vpis v register sodnikov porotnikov porotnih sodišč: nižja srednješolska;

-          zahtevana stopnja izobrazbe za vpis v register sodnikov porotnikov pritožbenih porotnih sodišč: višja srednješolska;

-          dobro moralno vedenje.

Ne morejo vlagati prijavnice za vpis v registre sodnikov porotnikov:

a)      aktivni sodniki, funkcionarji oz. drugi pripadniki sodne veje oblasti;

b)      pripadniki državnih vojaških ali policijskih enot (tudi če niso državne);

c)      predstavniki katerekoli verske skupnosti in duhovniki.

Vloga in priloge

Vlogo za vpis v registre sodnikov porotnikov je treba izpolniti na ustreznem obrazcu, ki si ga upravičenci lahko naložijo s te spletne strani oz. ki ga lahko dvignejo na sedežu volilnega urada.

Vlogo je treba oddati v vložišču Občine Devin Nabrežina/Duino Aurisina s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta (vozniško dovoljenje, osebna izkaznica...).

 

 

Zakonska podlaga

Zakonska uredba št. 273 z dne 28. julija 1989.

Zakon št. 405 z dne 5. maja 1952 "Priznanje pravice žensk do sodelovanja pri delu porotnih sodišč in sodišč za mladoletnike".

Zakon št. 287 z dne 10. aprila 1951 "Reorganizacija sistema porotnih sodnikov".