Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
Anagrafski in matični urad

  CIE Carta di identità elettronica

  Sprememba bivališča znotraj občine

   Cambio_di_abitazione-informativa_SLOV.pdf90 K
   OBR1159 K
   OBR2.pdf62 K
   OBR3.pdf67 K
   OBR4.pdf65 K
   OBR5.pdf53 K

   Sprememba stalnega prebivališča za državljane Evropske Unije

    Cambio_di_residenza_UE-informativa_SLOV.pdf123 K
    MOD1_tras-residenza_slo.pdf159 K
    OBR2_UE.pdf62 K
    OBR3_UE.pdf67 K
    OBR4_UE.pdf65 K
    OBR5_UE.pdf53 K
    OBR6_UE.pdf66 K
    OBR7_UE.pdf60 K

    Sprememba stalnega prebivališča za državljane držav, ki niso članice Evropske Unije

     Cambio_di_residenza_ExtraUE-informativa_SLOV.pdf94 K
     MOD1_tras-residenza_slo.pdf159 K
     OBR2_extraUE.pdf62 K
     OBR3_extraUE.pdf67 K
     OBR4_extraUE.pdf65 K
     OBR5_extraUE.pdf53 K

     Začasno bivajoče osebe

      SLOV_modulo_iscrizione_Giudici_popolari.doc262 K

      Pasji register

      Register sodnikov porotnikov

      Vpis v registre sodnikov porotnikov za porotna sodišča in pritožbena porotna sodišča

      Postopek

      Vlogo za vpis v omenjene sezname lahko predložijo občani, ki niso že vključeni v omenjene evidence in izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo zakoni s področja.

      Vpis je vsaki 2 leti (liha leta), prijavnice pa je treba oddati od 1. aprila do vključno 31. julija.

      Vpis v registre se opravi za nedoločen čas, občinska komisija redno posodabljala sezname po predhodnem ugotavljanju izpolnjevanja pogojev, ki jih določajo zakoni, in izdela seznam novih prijav, ki ga nato odpošlje pristojnemu območnemu sodišču.

      V skladu s trenutno zakonodajo se na podlagi prejetih prijavnic izdelata dve ločeni evidenci: en register za porotna sodišča in en register za pritožbena porotna sodišča.

      Pogoji

      Prijavni pogoji so:

      -          italijansko državljanstvo;

      -          uživanje državljanskih in političnih pravic;

      -          starost od 30 do 65 let;

      -          zahtevana stopnja izobrazbe za vpis v register sodnikov porotnikov porotnih sodišč: nižja srednješolska;

      -          zahtevana stopnja izobrazbe za vpis v register sodnikov porotnikov pritožbenih porotnih sodišč: višja srednješolska;

      -          dobro moralno vedenje.

      Ne morejo vlagati prijavnice za vpis v registre sodnikov porotnikov:

      a)      aktivni sodniki, funkcionarji oz. drugi pripadniki sodne veje oblasti;

      b)      pripadniki državnih vojaških ali policijskih enot (tudi če niso državne);

      c)      predstavniki katerekoli verske skupnosti in duhovniki.

      Vloga in priloge

      Vlogo za vpis v registre sodnikov porotnikov je treba izpolniti na ustreznem obrazcu, ki si ga upravičenci lahko naložijo s te spletne strani oz. ki ga lahko dvignejo na sedežu volilnega urada.

      Vlogo je treba oddati v vložišču Občine Devin Nabrežina/Duino Aurisina s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta (vozniško dovoljenje, osebna izkaznica...).

       

       

      Zakonska podlaga

      Zakonska uredba št. 273 z dne 28. julija 1989.

      Zakon št. 405 z dne 5. maja 1952 "Priznanje pravice žensk do sodelovanja pri delu porotnih sodišč in sodišč za mladoletnike".

      Zakon št. 287 z dne 10. aprila 1951 "Reorganizacija sistema porotnih sodnikov".