Documentazione fotografica

Geološke študije

Izvedbeni tehnični predpisi

Tehnično opisno poročilo

Priloge poročila o okolju

VAS - Valutazione Ambientale Strategica