Tečaji jezikov in računalništva za odrasle

Občina Devin Nabrežina nudi razne možnosti.

Na občinskem območjuUniverza za tretje življenjsko obdobje omogoča svojim članom, da sledijo raznolikim tečajem, od jezikov do računalništva, od umetnosti do literature, od zgodovine do geografije, od znanstvenih ved do gospodarstva.
Poleg tega Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja veliko šiviljskih delavnic, delavnic za izdelovanje ročnih del, risarskih in slikarskih, kuharskih delavnic in delavnic o prehrani.

KONTAKT
Za dodatne informacije pokličite na tel.št. 040/3226624
direzionecorsi@uni3trieste.it
www.uni3trieste.it

Poleg tega aktivno deluje tudi Slovensko kulturno društvo Igo Gruden iz Nabrežine, ki v sodelovanju z Občino Devin Nabrežina prireja tečaje slovenščine in angleščine, vsakega po 28 predavanj, za skupnih 42 ur.

KONTAKT
Informacije: 040-299632, 339-5281729, Vera Tuta