Jadranski zavod združenega sveta v Devinu

Kdo smo

Jadranski zavod združenega sveta v Devinu sodi v Gibanje zavodov združenega sveta (UWC), t.j. šol, ki želijo ponuditi študentom iz raznih držav sveta transformativno vzgojno izkušnjo.

Gibanje UWC

Gibanje UWC (United World Colleges) trenutno šteje 13 šol, nameščenih po 5 celinah, v katerih se vsako leto uči približno 6.000 študentov. Od njihovega nastanka, leta 1962, se je več kot 45.000 študentov iz več kot 180 držav učilo v šolah UWC. Gibanju predseduje njena kraljeva visokost jordanska kraljica Noor, pred leti pa mu je predsedoval Lord Mountbatten in njegova kraljeva visokost Valižanski princ. Nobelov nagrajenec Nelson Mandela pa je njegov častni predsednik.

Naše vrednote

Vrednote, ki so začetno navdihnile in še danes vodijo Gibanje zavodov združenega sveta so:
• slavljenje različnosti;
• krepitev kulturne identitete in zavesti;
• osebna odgovornost;
• medkulturno razumevanje;
• idealizem;
• spoštovanje okolja;
• vzor in osebni izzivi;
• odgovornost in vzajemno spoštovanje;
• sočutje in vzajemna pomoč.

Državne komisije UWC

Gibanje UWC lahko šteje na državne komisije in izpostave za izbor v 122 državah sveta. Komisije sestavljajo neutrudni prostovoljci, ki delajo za:
- promocijo gibanja in motiviranje potencialnih novih študentov, da sodelujejo na izborih
- zagotavljanje pravilnega poteka izborov

- podporo študentom in njihovim družinam med izkušnjo UWC
- podporo Omrežju bivših študentov v svoji državi.

Naši zavodi v svetu


- Bosna in Hercegovina, Mostar
- Kanada,
Vancouver Island
- Kostarika, Santa Ana
- Kitajska, Hong Kong SAR
- Indija, okrožje Pune
- Italija, Devin - Trst
- Norveška, Fjaler
- Singapur
- Swaziland, Mbabane
- Holandska, Maastricht
- Galles, Vale of Glamorgan
- ZDA, Montezuma – New Mexico
- Venezuela, Barinas
Poleg tega ponujamo različne poletne “kratke programe” na različnih koncih sveta.

V Devinu... od leta 1982

Jadranski zavod združenega sveta v Devinu je bil ustanovljen na pobudo Dežele Furlanije Julijske krajine, na podlagi 46. člena O.P.R. z dne 6. marca 1978, št. 102.
Jadranski zavod združenega sveta je začel delovati z akademskim letom 1982/83.
Trenutno v Jadranskem zavodu združenega sveta brezplačno študira 180 deklet in fantov iz 87 različnih držav.

Kje smo

Jadranski zavod združenega sveta se nahaja ob Jadranski obali, v osrčju Devina, v tržaški pokrajini, ki velja za kulturno stičišče italijanskih, slovenskih in avstrijskih tradicij.
V središču vasi se v vsej svoji mogočnosti dviga Devinski grad, zasebna rezidenca Princev della Torre e Tasso (von Thurn und Taxis).
Kot v vseh obalnih naseljih, tudi v Devinu imamo manjši pristan (portič), kjer se študenti lahko zibljejo v sugestivni morski melodiji Jadrana.

Pedagoški pristop

Jadranski zavod združenega sveta uporablja edinstveno učno metodologijo, ki temelji na osebnem razvoju študenta. Študente motiviramo pri razvijanju svojih idej in izražanju le-teh v svojih spisih; pogosto sta razumevanje in postavljanje vprašanj najpomembnejši stopnji spoznavanja. Predavanja potekajo na podlagi različnih učnih metod.
Pri usvajanju znanj poskušamo vedno podpirati praktične izkušnje, zato študentom poleg predavanj v razredu omogočamo različne možnosti učenja. Vzgojni proces in življenjska izkušnja bivanja v Jadranskem zavodu združenega sveta postaneta tako nerazdružljiva in se vzajemno dopolnjujeta.

Akademsko-izobraževalna ponudba

Jadranski zavod združenega sveta nudi študijski program “Mednarodne mature (IB)”.
Študijski program Mednarodne mature IB temelji na zahtevnem akademskem programu, ki predvideva študij predmetov, kot so matematika, tuji jeziki, biologija, humanistične vede in umetnost. Gre za najuglednejšo maturo višje srednje šole na mednarodni ravni.

Program “International Affairs”


Program “International Affairs”, ki je sestavni del izobraževalne ponudbe Jadranskega zavoda združenega sveta, je nastal z namenom, da bi študentom in osebju Zavoda ponudil celovit pregled aktualnih problematik s ciljem spodbujanja razmišljanja o izzivih našega časa.
Program predvideva vrsto dvotedenskih konferenc, ki jih vodijo pisatelji, znanstveniki, podjetniki, politiki, novinarji, diplomati, pesniki, umetniki in delavci v nevladnih organizacijah.

Mednarodni projekti


Jadranski zavod združenega sveta si stalno prizadeva za inovacijsko vzgojo in nanjo cilja kot na dodano vrednost, ki omogoča medkulturno razumevanje. S tem namenom Zavod vodi različne mednarodne projekte, ki temeljijo na poklicnem razvoju učnega osebja višjih srednjih šol v jugovzhodni Evropi in Afriki. Vsako leto prirejamo konference in mednarodne dogodke, da bi spodbujali kulturni dialog, ki jih financirajo mednarodne organizacije, kot sta Evropska unija in UNESCO.

Po diplomi

Študijski program Mednarodne mature (IB), ki ga lahko pridobite na Jadranskem zavodu združenega sveta, omogoča nadaljevanje študija na najbolj uglednih svetovnih univerzah.

Vrednote, ki se ohranijo v času

Od vsega začetka Zavode združenega sveta podpirajo pomembne osebnosti, ki želijo naprej razvijati svoje sanje in vrednote, in jih predajati novim generacijam.
Vsaka generacija študentov je te sanje vzela za svoje in jih želi uresničiti po celem svetu.

Viri financiranja


Ustanovitev Jadranskega zavoda združenega sveta je bila mogoča ob podpori italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve (MAE) in Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Dežela je Zavodu dodelila vse potrebne nepremičnine v brezplačno porabo in še danes, skupaj z ministrstvom, ostaja poglaviten pokrovitelj naše ustanove.
V zadnjih časih se je izkazalo, da tudi Jadranski zavod združenega sveta trpi zaradi krčenja prispevkov iz proračuna, kot posledica splošnega omejevanja javne porabe. Razlikovanje naših virov financiranja in povečanje prihodkov iz zasebnih virov, je eden od ciljev, ki jih zasledujemo, saj si samo tako lahko zagotovimo bodočnost in ponudimo polne štipendije vsem študentom.
Letna bilanca Jadranskega zavoda združenega sveta znaša približno 5 milijonov evrov.

S skupnimi močmi je mogoče

Ponuditi več možnosti mladim iz manj razvitih in konfliktnih držav in regij.
Izobraziti novo generacijo novih družbeno zavednih vodij, aktivnih in sposobnih sodelovati v večkulturnem okolju in v svetu, ki se nenehno razvija.
Razviti omrežje bivših talentiranih študentov, ki naj oblikujejo smernice za nove generacije.

Štipendije

Višina dvoletne štipendije v Jadranskem zavodu združenega sveta znaša 40.000 evrov, razdeljenih v dva letna obroka po 20.000 evrov.
Znesek pokriva:
• študijske stroške;
• poseben tečaj italijanskega jezika;
• hrano, bivanje in mentorstvo profesorjev;
• izven-akademske dejavnosti (šport, glasba, umetnost);
• poglobitev mednarodnih vprašanj s pomočjo specifičnega programa seminarjev.
Znesek ne pokriva:
• potovanja v obe smeri od izvorne države do zavoda;
• “pocket money”.

Prepoznavnost donatorjev

Jadranski zavod združenega sveta v Devinu omogoča prepoznavnost donatorjev in poudarja učinek ponujenih štipendij na območju in življenju študentov tudi s prirejanjem dogodkov, ki povezujejo donatorje in študente.

KONTAKT:

JADRANSKI ZAVOD ZDRUŽENEGA SVETA O.N.L.U.S.
ul. Trieste, 29 – Devin, 34011 Devin Nabrežina (TS) Italy

PREDSEDNIK
Veleposlanik Gianfranco Facco Bonetti

Kontaktna oseba:
ga. Valentina Bach
Director of Development & Communication
Tel. (+39) - 040-37-39-558
Mobile (+39) -346-69-61-758
development@uwcad.it