Projekt o dizleksiji

 

Približno 4% šolskih otrok ima v šoli specifične učne težave (SUT).
Značilnost te nozološke skupine je specifičnost, mišljena kot motnja, ki zadeva eno specifično domeno spretnosti (npr. branje, pisanje ali računanje), splošno umsko delovanje pa je nedotaknjeno. Specifičnost je ena izmed značilnosti, ki omogočajo razlikovanje med SUT in splošnimi šolskimi težavami. V primeru šolskih težav, ki jih ima 20% šolskih otrok, je lahko poučno-vzgojni poseg odločilen.

Tudi specifične učne težave, v kolikor jih zgodaj odkrijemo in se z njimi soočimo, je mogoče, če že ne rešiti, vsaj omejiti. Najustreznejša starost za ugotovitev specifične učne težave v otroku in torej pravočasno poseči, je ob koncu 2. razreda osnovne šole. Čim bolj zamujamo v primerjavi s tem obdobjem, tem bolj tvegamo, da bo naš poseg brezuspešen.
V šolskem letu 2008-2009 je Italijansko združenje za dizleksijo s projektom »Preprečevanje učnih težav« ponudilo osebju šol v občini Devin Nabrežina možnost, da začnejo izobraževalno pot na temo učnih motenj. V okviru tega projekta, ki ga financira Občina Devin Nabrežina, smo ponudili ustrezna sredstva za izboljšanje bralnih in pisalnih spretnosti in preprečevanje specifičnih učnih težav učencev prvih razredov osnovnih šol. 


V šolskem letu 2009-2010 je bil projekt razširjen tudi na druge razrede osnovnih šol in na šole s slovenskim učnim jezikom v občini Devin Nabrežina. Poleg tega smo ponudili staršem možnost pogovora z izvedenci s področja. Projekt je potekal v sodelovanju z oddelkom za Otroško nevropsihiatrijo in pediatrično nevrologijo pri otroški bolnišnici »I.R.C.C.S. Burlo Garofolo« v Trstu in s Fakulteto izobraževalnih znanosti Univerze v Trstu.
Projekt se vsako leto ponavlja in ga še naprej uspešno izvajamo.
Cilj projekta je ugotoviti, kateri otroci imajo težave v prvih fazah usvajanja branja in pisanja.
Projekt torej poteka v šoli, kjer se preverja morebitne subjekte v nevarnosti in se o tem takoj seznani družino, tako da lahko le-ta stopi do javne zdravstvene službe in dobi diagnozo.

Projekt predvideva:
·    presejanje otrok 1. razreda osnovnih šol na računalniški podlagi, da bi zagotovili enostavnost uporabe pa tudi homogenost ponudbe v vseh vključenih razredih

·    predelava informacij v podporo diagnozi
·    prevzgojevalni postopki, namenjeni otrokom, za ugotovitev morebitnih težav s pomočjo zgodnjih in takojšnjih posegov
·    izobraževanje učnega osebja.
     

V prvi fazi je predvidena serija izobraževalnih srečanj za učitelje vrtcev, osnovnih in nižjih srednjih šol z italijanskim učnim jezikom v Občini Devin Nabrežina. 

Nato nastopi faza presejanja prvih razredov osnovnih šol. 
Med presejanjem imajo otroci na voljo bel list in svinčnik; s pomočjo grafoskopa prejemajo navodila za zapisovanje nareka, ki ga predpisuje program za presejanje Cruscotto. 

V drugem delu projekta bodo lahko otroci, ki bodo pri pisanju nareka ocenjeni pod ravnjo, tako doma kot v šoli brezplačno uporabljali program Ottovolante. 
Glede na vrsto in število napak obstajajo specifična navodila za uporabo programa Ottovolante. Vsem otrokom pod ustreznim pragom svetujemo, da uporabljajo program 2-3 krat tedensko, tako doma kot v šoli. 

Tretja faza predvideva nekaj mesecev pozneje drugo presejanje v štirih zgoraj navedenih razredih. Na podlagi rezultatov pisanja nareka iz presejanja izhaja, da so se na splošno vsi otroci pod zahtevano ravnjo izboljšali. 
Poleg narekov v tretji fazi izvajamo tudi preizkus branja s programom Cruscotto. Rezultati sposobnosti branja-pisanja bodo presojeni bolj kritično kot rezultati zapisovanja nareka. Pogosto je več otrok pod ravnjo.

Zato smo učiteljem svetovali, naj nadaljujejo z uporabo programa Ottovolante za primer otrok, ki so pri drugem preizkusu presejanja pod ravnjo, in naj nadaljujejo z izvajanjem projekta tudi v drugih razredih, da bi spremljali sposobnosti otroka pri branju in pisanju.