Projekt prometne vzgoje (VOZNIŠKO DOVOLJENJE ZA MOPEDE)


Po odlični izkušnji iz prejšnjih šolskih let, ko smo za učence tretjih razredov nižje srednje šole uvedli tečaj prometne vzgoje za pridobitev vozniškega dovoljenja za mopede, želi občinska uprava nadaljevati z izvajanjem te pobude, namenjene učencem tretjih razredov nižjih srednjih šol na občinskem območju.


K projektu sta doslej pristopili obe državni nižji srednji šoli “Igo Gruden” iz Nabrežine in “C. de Marchesetti” iz Sesljana.


12-urni tečaj predvideva teoretična predavanja 2 uri tedensko na podlagi tečajnega študijskega načrta in programa za izpit za pridobitev vozniškega dovoljenja za mopede, v skladu z odlokom z dne 30. junija 2003, ki vključuje vse vsebine ministrskih testov.
Do danes smo v skladu s potrebami zainteresirane šole izvajali predavanja v popoldanskih urah, takoj po zaključku rednega pouka, okvirno od 13.30 do 15.30.


Avtošola STOP & GO iz Sesljana, poleg predvidenih 12 ur predavanj, nudi dijakom možnost dodatne uporabe opremljene dvorane v avtošoli za katero koli potrebo, poleg seveda prisotnosti predavatelja na zaključnem izpitu.


Za vodenje tečajev smo se vedno oprli na sesljansko avtošolo STOP & GO, ki ima svoj sedež in deluje na občinskem območju, ob upoštevanju, da so bile tako občinska uprava kot soudeleženi šoli v prejšnjih letih z izvedenimi dejavnostmi popolnoma zadovoljne.