Projekt otroške animacije z računalnikom v NetPoint centru v Nabrežini - Leto 2011-2012

Projekt zaobjema vodenje animacijskih računalniških dejavnosti za otroke v Netpoint centru v Kamnarski hiši “Iga Grudna” v Nabrežini.
 
Cilji projekta so:
·    nadgradnja izvenšolskih dejavnosti za otroke s stalnim bivališčem na občinskem območju in izven njega
·    približati otroke k računalniškim dejavnostim in jim ponuditi možnost uporabe občinskih računalnikov
·    ponuditi uporabnikom osnovno računalniško znanje, ki bo lahko izrabljeno v šolske in igralne namene

UPORABNIKI

Dejavnosti v okviru projekta so namenjene otrokom od 6. do 14. leta.

 

DEJAVNOSTI

Poletna animacija z računalnikom poteka v dvorani NetPoint, kjer je na razpolago 12 računalnikov z operacijskim sistemom Windows XP in s paketom MS Office. Vsi računalniki so povezani v lokalnem omrežju LAN s spletnim priključkom ADSL. Na vsakem srečanju bo prisoten učitelj, tudi v vlogi varuha, ki bo poskrbel, da se čim bolj omeji nevarnost pri spletnem deskanju oziroma neprimerne uporabe osebnega računalnika.
    Glede na povprečno starost in zanimanja ciljne skupine, ki jo center nagovarja, je vodenje enournega ali daljšega predavanja nemogoče. Zato bomo kot v prejšnjih letih srečanja razdelili na trenutke igre in učenja. Otroci in mladinci bodo lahko najprej prosto uporabljali računalnike po želji (igrali bodo z videoigricami, ki so na voljo v dvorani, ali pa s svojimi, deskali po spletu, risali ipd.), nato pa bodo sledili predavanju, na osnovi spodaj navedenega programa. Ob koncu razlage bodo lahko spet prosto uporabljali računalnike do konca srečanja.
    Kar zadeva vpisovanje, bodo udeleženci (ali njihovi starši) prejeli prijavnico, ki jo bodo izpolnili in vrnili predavatelju; le-ta jo bo posredoval Uradu za šolstvo Občine Devin Nabrežina.
    Vse uporabnike NetPoint centra bo predavatelj na podlagi prijavnice vpisal v seznam prisotnih za vsako srečanje, zapisal bo udeleženčevo ime in priimek, šolo, ki jo obiskuje, in uro prihoda ter odhoda.

UČNI NAČRT

    Program tečaja je izdelava spletne strani, videoposnetka, hiperbesedila ali katerega koli drugega multimedijskega gradiva, ki ga bodo tečajniki pripravili s pomočjo učitelja.
    Otroke, ki bodo dokazali, da imajo dovoljšnjo znanje na tem področju, bomo približali tudi razvijanju osnov za izgradnjo spletnih strani, vektorialnih animacij,
rastrske računalniške grafike bitmap in obdelave fotografij.

 

OBDOBJA

Vsako leto priredimo dva tečaja: enega v poletnem času, drugega pa v zimskem.