Občinski vrtci

V Občini Devin Nabrežina deluje 1 občinski in 7 državnih vrtcev.
Občina neposredno skrbi za vodenje občinskega vrtca v Šempolaju, ki je v skladu z 2. odstavkom 1. člena Z. 10/03/2000 št. 62 od šolskega leta 2007/2008 dalje enakovreden državnim vrtcem, ureja in določa pravila ter odnose vrtec-družina.
Pravilnik o delovanju občinskega vrtca (v pdf prilogi) vsebuje vse informacije in pravila o:
-    smotrih in ciljih občinskega vrtca
-    vpisovanju, sestavi lestvice in čakalnega seznama
-    sprejemu
-    koledarju, delovnem času in delovanju
-    ureditvi odsotnosti in zdravniških spričeval
-    sprejemnih zmogljivosti
-    storitvi šolske prehrane
-    sodelovanju pri plačilu obroka za prehrano in prevoz
-    osebju
-    izobraževanju osebja
-    organih udeležbe
-    učiteljskem zboru
-    izbirnem odboru
-    nesrečah
-    odnosih z osnovno šolo
-    poučnih izletih

 

SEZNAM VRTCEV – NASLOVI – TELEFONSKE ŠT. – FAKS

 

Vrtci z italijanskim učnim jezikom

Večstopenjski zavod Devin Nabrežina, Sesljan 225, Tel. 040-299248, Faks 040-2908063


·    Državni vrtec Nabrežina, Nabrežina 173, Tel. 040-200384

·    Državni vrtec Devin, Devin 62/i, Tel. 040-208149

·    Državni vrtec Ribiško naselje, Ribiško naselje 10, Tel. 040-208019

·    Državni vrtec Sesljan, Sesljan 124, Tel. 040-2907041

 

Vrtci s slovenskim učnim jezikom

Didaktično ravnateljstvo Nabrežina, Nabrežina 85, Tel. 040-200136 /973, Faks 040-2025252


·    Državni vrtec Nabrežina, Nabrežina 173, Tel. 040-200384

·    Državni vrtec Devin, Devin 62/i, Tel. 040-208149

·    Državni vrtec Mavhinje, Mavhinje 55, Tel. 040-299772

·    Občinski vrtec Šempolaj, Šempolaj 50, Tel. 040-200367