Storitev šolabusa

Storitev šolabusa je namenjena otrokom vrtcev in učencem osnovnih in nižjih srednjih šol in pokriva vse zaselke v občini (Nabrežina, Slivno, Sesljan, Devin, Štivan, Medjevas, Vižovlje, Cerovlje, Mavhinje, Prečnik, Šempolaj, Praprot in Trnovca).

Trenutno šolabus ima približno 150 uporabnikov na dnevni relaciji dom-šola in šola-dom, medtem ko kar zadeva predvideni prevoz v okviru šolskih dejavnosti (telovadnica, bazen v Tržiču, izleti, ekskurzije, vodeni ogledi ipd.) število naraste na približno 700 otrok, saj zajema vse šolske otroke.

Družine otrok, ki so na seznamih uporabnikov občinskega šolabusa, morajo plačevati mesečni prispevek za šolabus, ki ga letno določi občinski odbor, za storitev šolabusa od septembra do junija za vrtce, osnovne in srednje šole.

Mesečne preglednice plačil za šolabus, ustrezno izpolnjene v pristojnem Uradu z imenom otroka in dolžnim zneskom, izročamo otrokom na srednjih in osnovnih šolah, oziroma v vrtcih. Le-te navajajo tudi rok za plačilo.

Družine bodo opravičene prispevka samo v primeru, da otrok izostane od pouka cel mesec in o tem predhodno pisno seznani urad do 5. dne istega meseca.

V primeru drugega ali sledečih sinov tarifa ni znižana.

Plačilo je treba izvesti na Občinski Zakladnici pri Zadružni kraški banki (Opčine – ul. Ricreatorio 2 ali v izpostavah v Nabrežini 105, Sesljanu 44, pri Domju 38, v Bazovici – ul. Gruden 23/c, Dolini – Obrtna cona 507/13 in Trstu – trg Libertà 5).

Med drugim je mogoče koristiti storitev trajnega naloga oz. direktne bremenitve obveznosti na osebnem bančnem računu. Za informacije o uvedbi storitve se obrnite na vašo banko.

OPOZARJAMO, DA V PRIMERU NEPLAČILA BOMO SPROŽILI POSTOPEK PRISILNE IZTERJAVE DOLŽNEGA ZNESKA S STROŠKI NA RAČUN KRŠILCEV.