Občina Duino Aurisina - Devin Nabrežina

Iskanje


< vai al contenuto centrale
POLETNI CENTRI

Občinska uprava Devin Nabrežina prireja v juliju in prvi polovici avgusta poletni center za otroke vrtcev in osnovnih šol.

Prijavnice so na voljo v občinskem Uradu za šolstvo nad občinsko knjižnico – Nabrežina 102 in v Uradu za odnose z javnostmi – v Kamnarski hiši, Nabrežina 158.

Predvidena sta dva oddelka poletnega centra, prvi za otroke, ki obiskujejo šole z italijanskim učnim jezikom, drugi pa za učence šol s slovenskim učnim jezikom. Vsak oddelek sprejema največ 40 otrok, od 3. do 10. leta.

Vsako leto se določi znesek, ki ga morajo starši poravnati za vsak teden obiskovanja poletnega centra.

PLAČILO ZNESKA JE OBVEZNO OB VPISU na Občinski zakladnici pri Zadružni kraški banki (Opčine – ul. Ricreatorio 2 in izpostave v Nabrežini 105, Sesljanu 44, pri Domju 38, v Bazovici – ul. Gruden 23/c, Dolini – Obrtna cona 507/13 in Trstu – trg Libertà 5). Na občinski plačilni pobotnici je treba obvezno navesti:

- obrazložitev plačila (Poletni center) 

- priimek in ime otroka

Potrdilo o plačilu je treba priložiti prijavnici.

V primeru odpovedi bo plačani znesek povrnjen pod pogojem, da starši pošljejo izjavo o odpovedi obiskovanja v pisni obliki in zaradi hudih in z dokazi podkrepljenih razlogov v roku prvega dne izmene, kateri se odpovedujejo.

Posamezni dnevi niso povračljivi.

V kolikor prijavnice za poletni center presegajo razpoložljiva mesta, bomo pripravili lestvico na podlagi naslednjih prednostnih pogojev:

 

PREDNOSTNI POGOJI ZA VPIS

Pri vpisu in sprejemu v poletni center imajo prednost otroci, ki iz družbeno-finančnih družinskih okoliščin imajo večjo potrebo po obiskovanju poletnega centra.

Na kratko tu spodaj navajamo nekatere pogoje:

- pomanjkanje ali odsotnost enega ali obeh staršev zaradi katerega koli razloga;

- pomanjkanje drugih oseb v družini, katerim bi lahko pustili otroke v varstvo;

- prisotnost v družini drugih mladoletnikov in starejših oseb, oz. potrebnih pomoči;

- finančna stiska družine;

- obiskovanje centra drugih sinov/hčera;

- oba starša sta zaposlena;

- v primeru razpoložljivosti mest sprejemamo tudi otroke brez stalnega bivališča v občini.

Ob prisotnosti istih pogojev, bodo imeli prednost starejši otroci.

Zainteresirani starši bodo morali predložiti ustrezno izpolnjeno prijavnico v občinskem Uradu za šolstvo v prostorih občinske knjižnice v Nabrežini, 102.

V istem uradu boste lahko zaprosili za katere koli dodatne informacije.

 

Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mlade, turizem, U.S.J. in upravljanje ekipe prostovoljcev civilne zaščite

Odgovorni za urad

dr. Mitja Čebulec
cebulec@comune.duino-aurisina.ts.it

Nabrežina, 102 - 34011 Devin Nabrežina (TS)
Tel. +39 040 2017376
Faks: +39 040 201307
Overovljena e-pošta: istruzione.duinoaurisina@pec.it

Kontaktna oseba
Sara Gruden
Tel. +39 040 2017370
gruden@comune.duino-aurisina.ts.it

Odbornica
Marija Doroteja BRECELJ
brecelj@comune.duino-aurisina.ts.it