Novice

Proroga sospensione riscossione

Avviso per la presentazione delle domande per l'abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia

Tudi letos občina spodbuja in podpira krajevna društva, ki v juniju, juliju, avgustu in septembru 2020 organizirajo poletne centre v lastni režiji. ...

OBČINA PREUČUJE MOŽNE REŠITVE ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI UČENCEV IN ZAPOSLENIH

In allegato l'ordinanza n.34 sulla balneazione a terra per il 2020

Sporočamo, da je mogoče  vložiti vlogo za izdajo potrdila o izdatkih v letu 2019 za šolsko refekcijo za otroke , ki obiskujejo osnovne šole in vrtce v...

Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Abolita la distribuzione cartacea

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.L. del 16 maggio.